Aktualności
15.12.2017

Mały podatnik dla PIT i CIT w 2018 r.

„Małym podatnikiem” w 2018 r., dla podatków dochodowych osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), będzie mógł być podatnik u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w ubiegłym roku a więc w 2017 r., – 1.200.000 euro tj. 5.176.000,-zł.

Ustawodawca nie zdecydował się na podwyższenie tego progu do 2 mln euro jak zapowiadał.

Mały podatnik w podatku CIT może stosować obniżoną do 15% stawkę podatku CIT.

Mały podatnik w podatku PIT i CIT, ma możliwość kwartalnego rozliczania się z zaliczek na podatek dochodowy.

Zarówno w PIT jak i w CIT „mały podatnik” może wrzucić w koszty w jednym roku podatkowym, jako odpisy amortyzacyjne jednorazowo kwoty216.000 zł., + 100 0000 zł., co pozwali takiemu podatnikowi w 2018 r., wrzucić w koszty jednorazowo 316 tys. zł., (w 2017 jest to kwota 315 tys. zł.) ale uwaga, muszą być przy tym spełnione warunki, o których informowałem w wiadomości z dnia 23.11.2017 r. Temat: jednorazowa amortyzacja 315 tys. zł.