AktualnościOsoby fizyczne – PDOFPodatek CITPodatek VAT
30.12.2019

Mały podatnik 2020 – PIT, CIT i VAT

Wokół statusu małego podatnika narosło wiele nieporozumień z uwagi na dokonaną przez ustawodawcę zmianę limitu z 1,2 mln eur do 2 mln eur., oraz fakt, że każdorazowo, ten status oceniamy w odniesieniu do jednego roku podatkowego a dla oceny tego statusu na dany rok, istotny jest obrót z poprzedniego roku podatkowego, przy czym w danym roku taki podatnik nie może przekroczyć (aby nie stracić statusu małego podatnika) równowartości wspomnianego limitu 1,2 mln euro – tak było od 2009 r. do 2019 r.

Na rok 2020 ustawodawca podniósł ww. limit dla małego podatnika w podatkach dochodowych PIT i CIT z 1,2 mln euro do 2 mln euro, ale pozostawił dla CIT – 1,2 mln euro w stosunku do bieżących przychodów 2020 r. – o czym dalej.

Tym samym status małego podatnika na rok 2020 przedstawia się w ten sposób że w:

2020 r., małym podatnikiem będzie podatnik u którego sprzedaż/obrót brutto nie przekroczy w 2019 r. 2 mln euro – tj. 8.747.000 zł., (kurs w dniu 1.10.2019 r. – 4,3734 zł/euro), przy czym bieżące przychody osiągane w 2020 r., nie będą mogły przekroczyć (ale tylko dla podatników CIT) – 1,2 mln euro, – tu uwaga – po kursie z 2 stycznia 2020 r. (art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT)

Ten limit 1,2 mln dla podatników CIT na 2020 r., ma co prawda zostać podniesiony do 2 mln euro, tak jak to zostało uczynione na 2019 r., ale na razie w przepisach jest jak wskazywałem a przypomnę, że 2019 r., małym podatnikiem mógł być podatnik u którego sprzedaż/obrót brutto nie przekroczyła w 2018 r. – 1,2 mln euro tj. 5 135 000 zł.

Kto uzyska zatem status małego podatnika ten może m.in. w 2020 r:

  • płacić 9% stawkę CIT (dotyczy tylko podatników CIT)
  • dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych z grupy 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych do wysokości 50 tys. eur tj. 219 tys zł (dotyczy PIT i CIT)
  • ma możliwość rozliczeń kwartalnych (CIT i PIT i VAT)
  • korzystać z ulg w tym na działalnością badawczo-rozwojową która przypomnę jest opodatkowana 5% stawka (PIT i CIT)
  • stosować uproszczoną księgowość KPiR (tylko PIT)
  • stosować metodę kasową (tylko VAT)

UWAGA – podatnicy VAT

Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w podatku VAT na 2020 r., nadal jest 1,2 mln eur., a więc 5 248 000 zł.