Podatek VAT
02.10.2013

Cele marketingowe a podatek VAT należny pomiędzy 1 kwietnia 2011, a 1 kwietnia 2013

Obecnie prezentowana porada podatkowa dotyczy tzw. gadżetów czy też upominków, rozdawanych w celu promocji firmy (cele marketingowe) i odpowiada na pytanie, czy wymagają one opodatkowania. Odpowiedzi udziela Michał Kaczmarski – specjalista od prawa podatkowego i gospodarczego, pracownik biura Kognitariat z Warszawy.

Orzecznictwo administracyjne określa zasady odzyskania podatku VAT przez firmę, która stosowała nieodpłatne gadżety, w celu promowania swojej działalności. Uznano, że jeśli dana firma wyprodukowała towar, zakupiła go lub nabyła z importu, a następnie przekazała je nieodpłatnie innej firmie, aby ta świadczyła określone usługi promocyjne, to firma wydająca upominki ma możliwość odzyskania podatku VAT od owych towarów. Warunkiem jest to, że podatek ten musi być uprzednio naliczony, a prezentowana zasada dotyczy jedynie okresu między 1 kwietnia 2011 r, a 1 kwietnia 2013 r.

Tak więc, jeśli działalność była promowana (w celach marketingowych) w wyżej wymienionym okresie poprzez nieodpłatne przekazywanie upominków, takich jak: kubki, długopisy, czapki, artykuły spożywcze, perfumy, ulotki prospekty itp., z tym że działania ta przeprowadzała inna firma na wyraźne zlecenie, a od ww. artykułów został odprowadzony podatek VAT – można wystąpić o jego zwrot, w postaci wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

Przedstawione przedmioty, umownie zwane “gadżetami reklamowymi”, nie mogą być oddzielane od usługi marketingowej, ponieważ tworzą z nią spójną całość. Oznacza to, że usługa tego typu świadczona przez podatnika, musi być traktowana jednolicie.

Wskazywany przedział czasowy, w którym obowiązuje możliwość odprowadzenia podatku VAT od rzeczonych artykułów jest istotny, gdyż obowiązujące wówczas prawne przepisy podatkowe nie wskazywały na bezwzględny obowiązek odprowadzania podatku VAT od towarów, które następnie były przekazywane bezpłatnie do celów marketingowych.

Ponadto nie traci się prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w momencie, kiedy towary lub usługi zostały nabyte celu wykorzystania ich przy sprzedaży opodatkowanej, do zrealizowania której podatnik w ramach przedsiębiorstwa posługuje się jednak czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu, czyli bezpłatnemu przekazaniu.

Po dacie 1 kwietnia 2013 r obowiązuje doprecyzowana ustawa o podatku VAT w prezentowanym zakresie. Na jej mocy istnieje wyraźne powiadomienia podatnika, że posługiwanie się towarami do celów marketingowych i reklamowych (wydawanie ich) jest objęte obowiązkiem opodatkowania. Należy zaznaczyć, że istnieje odstępstwo od tego przepisu, gdyż nie dotyczy on przekazywania indywidualnie prezentów i próbek o małej wartości. Oznacza to, że przekazywanie artykułów do 10 zł, bez ewidencjonowania nabywcy oraz artykułów do 100 zł, przy prowadzeniu ewidencji nabywcy – znajduje się poza opodatkowaniem VAT.

Przepisy związane z podatkiem VAT są często nieprecyzyjne, a dla wielu osób – niezrozumiałe. Zastosowanie ich w różnorodnych sytuacjach może powodować trudności. Biuro Kognitariat z Warszawy rozwiązuje problemy z interpretacją przepisów podatkowych i zasad stosowania ich w firmie. Prowadzimy księgowość firm oraz udostępniamy profesjonalne doradztwo podatkowe. Znaleźć nas można w Śródmieściu (Stare Miasto) w Warszawie, w pobliżu dzielnic:

  • Żoliborz,
  • Wola,
  • Praga,
  • Mokotów.