AktualnościPodatek VAT
19.06.2020

Matryca VAT – zmiana klasyfikacji towarów i usług od 1 lipca 2020 r.

Informowałem w wiadomości z 4 marca br., o możliwej zmianie od 1 kwietnia br., klasyfikacji towarów i usług dla potrzeb podatku VAT na tzw. matryce VAT, którą to wiadomość dla zainteresowanych załączam na końcu wiadomości.

Pierwotnie matryca ta miała zacząć obowiązywać od 1 kwietnia br., ale z uwagi na panującą  epidemię  COVID-19, nowy  sposób  klasyfikacji  towarów  i  usług  został przesunięty i będzie obowiązywał właśnie od 1 lipca 2020 r. Jeszcze w maju Min. Fin., informowało, że zastanawia się nad dalszym przesunięciem tego terminu, jednak procedowana obecnie w parlamencie tzw. Tarcza 4,0, która przesuwa termin m.in. wprowadzenia JPK_VAT-7, na 1 października br., nie wspomina nic o matrycy VAT, stąd nie należy spodziewać przesunięcia tego terminu.

Od 1 lipca 2020 r., zacznie zatem obowiązywać nowa matryca stawek VAT, która zastąpi klasyfikowanie towarów i usług dla celów podatkowych według dotychczasowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. (PKWiU 2008). Zarówno do towarów jak i do usług, nie będą miały już zastosowania symbole PKWiU z 2008 r. (z wyjątkami o których dalej).

Matryca stawek VAT to system stawek VAT identyfikujący towary i usługi dla potrzeb VAT od 1 lipca br., za pomocą:

  • Nomenklatury scalonej (CN) – w odniesieniu do towarów,
  • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r. (PKWiU 2015) – w odniesieniu do usług.
  • PKWiU z 2008 – dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT – a więc dla których należy stosować mechanizm „podzielonej płatności” tzw. „split payment” 
  • PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych – z uwagi iż właściwa stawka VAT dla obiektów budowlanych, zależy właśnie od ich sklasyfikowania w PKOB.    

Przypomnę, że CN stanowi klasyfikację obowiązującą na terenie całej Unii Europejskiej i stosuje się go powszechnie w kontekście handlu międzynarodowego, zarówno w celach statystycznych, w zakresie raportowania Intrastat, jak i na potrzeby odpowiedniego wymiaru cła na poszczególne towary pochodzące spoza terytorium Unii Europejskiej.

Konieczne zatem stanie się zaktualizowanie danych księgowych i magazynowych w związku z nowymi symbolami statystycznymi i stawkami VAT, a także wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.

Nowelizacja zmienia brzmienie załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT, które wymieniają towary i usługi opodatkowane według preferencyjnych stawek 5 proc. i 8 proc.

Należy również wiedzieć iż fakt, że numer danego grupowania PKWiU 2008 i 2015 jest taki sam, nie musi jeszcze oznaczać, że jego zawartość jest tożsama.

Analogicznie w trakcie ustalania relacji między PKWiU 2008 a danym kodem CN, w przypadku towarów objętych obowiązkiem zastosowania podzielonej płatności, podatnicy powinni dokonać wnikliwej analizy w zakresie tożsamości tych klasyfikacji.

Zmian jest więcej, należy zatem porównać np. w wyszukiwarce GUS towar wg symbolu PKWIU z 2008, jaki został mu nadany symbol wg PKWiU 2015 a dopiero po tym, jaki ma symbol wg CN. Tak ma wyszukiwarka GUS, ale oczywiście są też inne, a w razie kłopotów z zaklasyfikowaniem do CN proszę pisać – pomożemy to ustalić bez potrzeby występowania o WIS.

WIS, czyli co?

WIS to wiążąca informacja stawkowa. O ile ktoś chce mieć absolutną pewność jak ma być sklasyfikowany towar czy usługa, albo świadczenie kompleksowe wg nowych ww. klasyfikacji, może wystąpić w tej sprawie z wnioskiem do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, za jedyne 40 zł od jednego produktu/usługi, odczekać trzy miesiące i otrzymać WIS, ewentualnie odmowę lub przerzucenie odpowiedzialności za prawidłowe sklasyfikowanie na podatnika, ale temat ten jest za obszerny, aby tu o nim informować.

Z uwagi na COVID-19 doszło też do przesunięcia zasad wydawania i stosowania WIS, który co do zasady wiąże od 1 marca br.Wydane wiążące informacje przed 1 lipca 2020 r., będą wiązać organy podatkowe w odniesieniu do transakcji dokonanych po 30 czerwca 2020 r.

Korzyść z wprowadzenia matrycy VAT to m.in. wyeliminowanie sytuacji opodatkowania różnymi stawkami VAT tej samej grupy produktów np. pieczywa i wyrobów ciastkarskich, które obecnie mogą być objęte w zależności od terminu ich przydatności do spożycia stawkami 5, 8 i 23 proc. Od 1 lipca br., obwiązywać będzie jedna 5-procentowa stawka VAT na te wyroby. Podobnie z produktami mleczarskimi czy przyprawami z tym, że przyprawy to jedna stawka VAT ale 8 proc. itd.

Jak informowałm zmian jest więcej i należy sprawdzać w wyszukiwarce kodów PKWiU oraz CN jak obecnie (od 1 lipca br.) będa opodatkowane towary i usługi.