AktualnościOsoby fizyczne – PDOFPodatek CIT
18.09.2019

Wydatki na pakiety medyczne i karnety rekreacyjne w koszty podatkowe

Szef Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej w dniu 22.07.2019 interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB2-1.4010.227.2019.l.AT, zgodził się z podatnikiem (spółka z o.o.), że może ona odliczyć od własnych przychodów, wydatki na pakiety medyczne i karnety rekreacyjne (na siłownię i basen) dla pracowników oraz ich rodzin i partnerów zatrudnionych osób.

Jest to o tylko zaskakujące, że wcześniej wielokrotnie administracja skarbowa albo odmawiała zaliczania tego typu wydatków do kosztów podatkowych, albo wskazywła “Na podatniku bowiem ciąży obowiązek wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, bo to on wywodzi skutki prawne w postaci zmniejszenia zobowiązania podatkowego, dlatego też Spółka powinna posiadać dowody dokumentujące integracyjno – motywacyjny charakter przedmiotowych przedsięwzięć sportowych” (patrz Interpretacja indywidualna z dnia 13 grudnia 2010r. o sygn. IBPBI/2/423-1780/10/PC.

W omawianym przykładzie podatnik wskazał, że finansuje różnicę pomiędzy wartością rynkową pakietów i karnetów a kwotą uiszczaną przez zatrudnionych. Zasady rozliczenia wynikają z regulaminu wynagradzania, układu zbiorowego lub z innych obowiązujących w firmie regulacji oraz, są one dobrowolne a kwota dofinansowania jest doliczana do przychodów pracowników.

Przekonać Szefa KIS miał argument, że takie wydatki motywują pracowników do wydajniejszej pracy, co zwiększa firmowe przychody. Spółka wskazywała, że świadczenia te są związane ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z firmą, a celem wydatków jest troska o zatrudnione osoby jako przejaw i wyraz starań o stan zdrowia i ich kondycji fizycznej, jak i samopoczucie pracowników, co wpływa na niższą absencję chorobową a więc niższe koszty, co daje wyższe przychody. Tak samo, pomaga to pozyskać lepszych fachowców, a to z kolei jest istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej.

Jak wspomniałem podatnik (spółka z o.o.) przekonał ww. argumentami Szefa KIS, który w pełni podzielił jej pogląd co do możłiwośc zaliczenia do kosztów podatkowych tego typu wydatków i nie uciekłał przy tym od udzielenia jednoznacznej odpowiedzi w tym temacje, porzez np przywołanie utartych formuł, że to “na podatniku ciąży obowiązek wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, bo to on wywodzi skutki prawne i że Spółka powinna posiadać dowody dokumentujące integracyjno – motywacyjny charakter przedmiotowych przedsięwzięć sportowych”. 

Michał Kaczmarski