AktualnościBez kategorii
24.01.2020

Mikrorachunek cd.2

Nie wnikając kto ma racje, eksperci prawa podatkowego (którzy słusznie oczekują szerszego katalogu wpłat na mikrorachunek – zgodnie z definicją z ustawy o finansach publicznych), czy też przedstawiciele Min. Fin., którzy zawężają ów katalog wydatków – to jednak warto wiedzieć i raczej przestrzegać, bo na chwilę obecną, stanowisko Min. Fin., w tej sprawie jest takie, że od 1 stycznia 2020 r., wpłacamy na mikrorachunek wyłącznie:

 1. Podatki PIT – PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PPL, PIT-7, PIT-8AR, PIT-CFC;
 • Podatki CIT – CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8AB, CIT-8A, CIT-8B, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC;
 • Podatki VAT – VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAP-1, VAI, VAT-IM, VAT-In;
 • odsetek za zwłokę ww. podatków;
 • zaległości podatkowe ww. podatków w tym z okresów przed 1 stycznia 2020 oraz koszty upomnienia z tym związane;
 • kary porządkowe – ale te orzekane przez organy podatkowe;
 • koszty postępowania podatkowego czy grzywny wymierzane mandatem karnym za wykroczenia skarbowe – wymierzone przez organy podatkowe.

Nie wpłacamy zatem na mikrorachunek:

 1. Podatku VAT od importu; 
 2. Podatki VAT-14 – z tytułu dokonania transakcji  wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych;
 3. Podatku karty podatkowej;
 4. Podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC);
 5. Podatku od spadków i darowizn;
 6. Cła;
 7. Opłaty skarbowej;
 8. Opłaty wynikającej z ustawy o grach hazardowych;
 9. Opłaty paliwowej;
 10. Opłaty emisyjnej;
 11. Odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa;
 12. Odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych;
 13. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, kary porządkowe orzekane przez inne niż podatkowe organy;
 14. Koszty postępowania i koszty postępowania administracyjnego;
 15. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa;
 16. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej;
 17. Inne dochody określone w ustawach lub umowach międzynarodowych,

te ww. i inne należności – nadal należy odprowadzić tak jak w 2019 r., na odpowiedni rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego