AktualnościBez kategorii
10.01.2020

Mikrorachunek cd.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do mojej wiadomości z 25 listopada 2019 a dotyczącej ważnej zmiany od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wpłat podatków na indywidualny numer podatkowy tzw. „Mikrorachunek, z uwagi na wagę problemu i dużą ilość zapytań w uzupełnieniu wyjaśniam.     

Osoba fizyczna (nie prowadząca żadnej aktywnej działalności gospodarczej – nawet o ile wcześniej miała nadany nr. NIP), oraz osoba która nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT – generuje swój mikrorachunek tylko na podstawie nr PESEL. Dotyczy to zatem pracowników i emerytów w tym wynajmujących prywatnie własne nieruchomości (przy czym nie mogą one być podatnikami VAT), osób uzyskujących dochody z giełdy, dywidend – ale tych zagranicznych itp. Takie osoby w większości dopiero podczas np. rozliczenia rocznego swojego PIT, będą dokonać (o ile zajdzie taka konieczność) wpłat podatku, właśnie na ich osobisty mikrorachunek wygenerowany na podstawie ich PESEL. Oczywiście zaliczki np. z najmu prywatnego (PIT-28) płacimy w ciągu roku na taki ww. mikrorachunek.

Ta sama osoba fizyczna, ale prowadząca przy tym własną indywidualną działalność gospodarczą, w tym w formie spółki osobowej – generuje dla siebie dwa mikrorachunki, jeden na podstawie NIP (osobistego) dla działalności gospodarczej, a drugi jak wyżej na podstawie swojego PESEL.

Ten drugi mikrorachunek (na podstawie PESEL) dla tej osoby praktycznie nie będzie wykorzystywany, bo taka osoba wszystkie swoje podatki PIT, wpłaca na mikrorachunek wygenerowany na podstawie NIP (nawet ten z najmu prywatnego nieruchomości własnych).

Mikrorachunek służył bowiem od 1 stycznia 2020 r., do wpłat poniższych podatków (podaje symbole deklaracji), przy czym przypominam że dotyczy to również zaliczek PIT w tym pracowniczych, które wpłaca płatnik (pracodawca) na swój mikrorachunek:

 1. PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PPL, PIT-7, PIT-8AR, PIT-CFC;
 2. VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAP-1, VAI, VAT-IM, VAT-In;
 3. CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8AB, CIT-8A, CIT-8B, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC;
 4. opłaty niedotyczące podatków tj.:
 5. opłaty skarbowe,
 6. opłaty skarbowe i inne,
 7. opłaty wynikające z ustawy o grach hazardowych,
 8. należności celne,
 9. koszty upomnienia i odsetki związane z tymi podatkami
 10. odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa,
 11. odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych,
 12. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, kary porządkowe,
 13. koszty postępowania i koszty postępowania administracyjnego,
 14. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa,
 15. dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej,
 16. inne dochody określone w ustawach lub umowach międzynarodowych.

Niestety przedstawiciele Min. Fin., pytani o powyższe twierdzą, że od punktu 12 a więc grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, itd., należy wpłacać nie na mikrorachunek, tylko na rachunek właściwego wg siedziby podatnika US tj. na dotychczasowych zasadach.

Stanowisko Min. Fin., kłóci się jednak z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa (patrz art. 61b §1 ustawy ordynacja podatkowa z uwagi na art. 60 ustawy o finansach publicznych), z których wynika że wpłacać powinno się wszystkie ww. podatki i opłaty wymienione w pkt od 1 do 16.

Z uwagi jednak na innowacyjności tego rozwiązania (mikrorachunku), być może (choć tak być nie powinno) jest to jakieś usprawiedliwienie dla nie przestrzegania przepisów prawa przez przedstawicieli Min. Fin., stąd zlecam ostrożność w zakresie wpłaty opłat nie budżetowych (patrz od pkt.12 do 15 – zaznaczone na żółto). O ile Min. Fin. zajmie w tej sprawie jednoznaczne pisemne stanowisko – poinformuję Państwa.     

UWAGA

Od 1 stycznia 2020 r., płacimy na mikrorachunek również ww. podatki należne za 2019 r. tj. np. za grudzień 2019 r., ale również za zaległości podatkowe ww. podatków za wcześniejsze okresy.

Podatnik regulujący wpłatę podatku w ramach swojego mikrorachunku podatkowego, może i powinien określić jaki typ zobowiązania chce uregulować, tzn. PIT, CIT, VAT lub inne.

O ile w tytule przelewu, nie wskaże się tytułu wpłaty, wówczas rozliczone zostanie zobowiązanie podatkowe o najstarszym terminie wymagalności. Tak będzie jednak tylko, o ile taki podatnik nie posiada zaległości podatkowych wobec US w momencie dokonywania przelewu.

W sytuacji gdy podatnik posiada zaległości podatkowe względem urzędu skarbowego, dokonując wpłaty i opisując przy tym prawidłowo swój przelew, i tak musi liczyć się z tym, że wpłata taka zostanie zaliczona na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności, we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku na przelewie, na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności, spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

W przypadku zlecenie przelewu na mikrorachunek do urzędu skarbowego z zagranicznego banku, o ile wymagane jest podanie kodu BIC, wpisać należy numer SWIFT: NBPLPLPW

Przypominam:  

Na mikrorachunek, nie będą wpływały zwroty nadpłat z US, te będą dokonywane na dotychczasowych zasadach, a więc na rachunki bankowe wskazane przez podatników i płatników, zgodnie z przepisami ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Nie płacimy na mikrorachunek m.in.:

 • podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),
 • podatku od spadków i darowizn (SD)
 • karty podatkowej (PIT-16A),

W niedalekiej przyszłości jak zapewnia Min. Fin., wszystkie płatności podatkowe i niepodatkowe, mają być wpłacane na jeden mikrorachunek.