Aktualności
20.04.2021

Mikrorachunek. Rodzaje podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Finansów z 16-miesięcznym opóźnieniem w dniu 15 kwietnia 2021 r. wydało rozporządzenie, jaki rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych należy dokonywać na mikrorachunek, inaczej też zwanym indywidualnym rachunkiem podatkowym.

Powinno się co do zasady pochwalić takie działanie, ale niestety, jak zwykle nie jest to możliwe, bo po pierwsze: rozporządzenie to powinno być wydane 1 stycznia 2020 r.!, a więc od kiedy obowiązkowo wpłacamy na mikrorachunek nasze podatki. Niestety cały ten czas, musieliśmy polegać na wytycznych Min. Fin, które to wytyczne stają się już niestety normą.

Po drugie, 1 lipca 2020 r. ustawodawca zmienił brzmienie art. 61b § 1 Ordynacji podatkowej, które przesądziło ostatecznie, że wpłaty dotyczące podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych mogą być dokonywane na mikrorachunek podatkowy (od początku były o to spory), ale rozporządzenia nadal nie było!

Po trzecie, jak zwykle znajdujemy w tego typu akcie pranym, niedoróbki przy jego sporządzaniu.

Zacznę od tego, że ustawodawca zapewnił (ale to już od samego początku obowiązywania mikrorachunku), że wpłaty na ten rachunek powinny być realizowane pod warunkiem, że są ku temu możliwości techniczne i organizacyjne, a błędne wpłaty zostaną przeksięgowane przez urząd skarbowy.

Nowością jest, że na mikrorachunek trzeba będzie wpłacać VAT wynikający z innych rozliczeń w podatku od towarów i usług (VAT-In), ale uwaga, w rozporządzeniu, nie wyjaśnia się, o jaki rodzaj innych wpłat VAT chodzi?

Nowością pozytywną jest, że na mikrorachunek dokonywać będziemy wpłat tzw. daniny solidarnościowej DSF-1 (były spory co do tej daniny gdzie ją wpłacać).

Pozytywnie należy też ocenić zmianę, że przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego, będzie możliwe obecnie dokonywane płatności na rzecz organu egzekucyjnego za zadłużenia podatnika objęte tytułem wykonawczym, których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego oznaczeni TWPOD; VATPOD.

Co do niedoróbek, to w wydanym rozporządzeniu, Min. Fin., posługuje się starymi identyfikatorami deklaracji VAT (VAT-7 i VAT-7K) w sytuacji, gdy od 1 października 2020 r. obowiązują identyfikatory JPK_VM i JPK_V7K – ale co tam! Podatnikowi nie wolno się mylić a Ministerstwu a i owszem.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem na mikrorachunek mają być dokonywane wpłaty wg symboli formularzy jak poniżej:

  • PIT; PIT-7; PIT-8AR; PIT-28; PIT-28S; PIT-36; PIT-36L; PIT-36S; PIT-36LS; PIT-37; PIT-38; PIT-39; PIT-4R; PIT-CFC; PIT-ISN; PIT-NZ; PIT-NZS; PIT-STD; PPD; PPE; PPL; PPW; TWPOD;
  • VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-In: VAT-Z, VATPOD;
  • CIT; CIT-6AR; CIT-6R, CIT-8, CIT-8A, CIT-8AB CIT-8B, CIT-8E CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC; CIT-ISN; CIT-NZ; TWPOD;
  • DSF-1 ALK-1 CUK-1 DRA-2 PSD-1; TWPOD.

Co do szczegółowego opisu, a więc rozszyfrowania niektórych z ww. symboli, polecam już lekturę rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego – Dz.U z 2021 poz. 690).

Przypominam, o czym informowałem w 2020, że podatnik regulujący wpłatę podatku w ramach swojego mikrorachunku podatkowego, może i powinien określić jaki typ zobowiązania chce uregulować, tzn. PIT, CIT, VAT lub inne.

O ile w tytule przelewu, nie wskaże się tytułu wpłaty, wówczas rozliczone zostanie zobowiązanie podatkowe o najstarszym terminie wymagalności. Tak będzie jednak tylko, o ile taki podatnik nie posiada zaległości podatkowych wobec US w momencie dokonywania przelewu.

W sytuacji gdy podatnik posiada zaległości podatkowe względem urzędu skarbowego, dokonując wpłaty i opisując przy tym prawidłowo swój przelew, i tak musi liczyć się z tym, że wpłata taka zostanie zaliczona na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności, we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku na przelewie, na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności, spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

W przypadku zlecenie przelewu na mikrorachunek do urzędu skarbowego z zagranicznego banku, o ile wymagane jest podanie kodu BIC, wpisać należy numer SWIFT: NBPLPLPW.

Na mikrorachunek, nie będą wpływały zwroty nadpłat z US, te będą dokonywane na dotychczasowych zasadach, a więc na rachunki bankowe wskazane przez podatników i płatników, zgodnie z przepisami ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Nie wpłacamy na mikrorachunek nadal podatków dotyczących karty podatkowej (PIT-16A), VAT-14 (WNT paliwa), VAT w imporcie. podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn (SD), podatku akcyzowego (AKC). Podatek akcyzowy przypomnę, jest pobierany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu i na jego konto powinna nastąpić zapłata tego podatku. Pozostałe ww. nadal wpłacamy na właściwy rachunek właściwego US.