Aktualności
20.01.2016

Możliwość zmiany formy rozliczenia PIT-u z US przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej – uzupełnienie

Witam,

W uzupełnieniu wczorajszej informacji, co do konieczności zawiadamiania Urzędu Skarbowego (US) do dnia 20 stycznia 2016 r., o ewentualnej chęci zmiany naszego rozliczania podatku dochodowego (PIT) dodać jeszcze muszę dwie informacje.

1. Jak wiadomo „od zawsze” było tak, że o ile otrzymujemy zaliczki to w podatku dochodowym nie generowały one nigdy dla nas przychodów w dacie ich otrzymania, tylko w dacie wykonania usługi, lub wydania towaru.

Ustawodawca postanowił jednak to zmienić (jako wyjątek od zasady) i od 2015 r., i pozwala. ale tylko i wyłącznie osobom fizycznym które rejestrują obrót w działalności gospodarczej za pomocą kas rejestrujących, w sytuacji otrzymywania przez nich zaliczki, rozpoznać przychód podatkowy w dniu (miesiącu) jej otrzymania – pod warunkiem właśnie, że do 20 stycznia złożą oni pisemne zawiadomienie do US, że chcą skorzystać z tej formy wykazywania momentu rozpoznania przychodu a więc w dacie otrzymania zaliczki.

O ile takie zawiadomienie było złożone po raz pierwszy w 2015 r., to do 20 stycznia 2016 r., jest czas na rezygnacje z tego trybu rozliczania zaliczek. O ile chcemy nadal w 2016 i kolejnych latach kontynuować rozliczanie jakie przyjęliśmy w 2015 r., to nie musimy nic robić w tym temacie.

W przypadku podatników rozpoczynających w 2016 r., ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, musza oni (o ile oczywiście tego chcą), złożyć zawiadomienie pisemne o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
2. Ostatnia informacja co do obowiązku zawiadamiana US do 20 stycznia 2016 r., dotyczy z kolei ryczałtowców, ale tylko takich którzy osiągają przychody w niewielkich rozmiarach 25 000 euro rocznie. Otóż tacy podatnicy, którzy wybrali formę opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanych i chcieli by rozliczać się w tym podatku kwartalnie a nie miesięcznie, mogą to uczynić o ile nie przekroczyli w poprzednim rok podatkowym (2015) pułapu przychodów 106 092,50 zł., (25 000 euro) i powiadomią do 20 stycznia Naczelnika US o takim sposobie rozliczania się z US.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, jestem do Państwa dyspozycji.