Aktualności
18.01.2016

Możliwość zmiany formy rozliczenia PIT-u z US przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

Witam,

Z każdym nowym rokiem kalendarzowym, osoby fizyczne prowadzące własne działalności gospodarcze, mają możliwość zmiany dotychczasowej formy rozliczania się z podatku dochodowego (PIT) z Urzędem Skarbowym (US). Muszą tego dokonać na piśmie z powiadomieniem US.

O ile nie zawiadomimy w nieprzekraczalnym i nieprzywracanym terminie do dnia 20 stycznia każdego nowego roku kalendarzowego US, wówczas kontynuujemy nasze dotychczasowe rozliczenia podatkowe PIT z US. Oczywiście w przypadku gdy nie chcemy dokonywać żadnej zmiany w tym zakresie (PIT), nie musi o tym informować US.

Co do podatników rozpoczynających swoją przygodę z US pomiędzy dniem 01 a 20 stycznia, również mają oni możliwość zmiany do 20 stycznia, dokonanego przed tym dniem wyboru formy opodatkowania na dany rok. Dla tych którzy rozpoczną działalność gospodarcza w trakcie roku (po 20 stycznia), nie ma (co do zasady) możliwości zmiany dokonanego wyboru formy opodatkowania i należy ją kontynuować do końca roku kalendarzowego.
Przypominam że do rozliczeń własnego dochodu (PIT) z US możemy stosować:

1. zasady ogólne (18% i 32%) – opłaca się wybrać o ile będziemy uzyskiwać dochody w przedziale od 96 tys. zł do 190 tys. zł. Wszystko zależy od tego czy:

a) będziemy dokonywać odliczenia od dochodu (np. darowizny – 6%)

b) odliczenia od podatku (np. ulga rodzinna)

c) wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

2. podatek liniowy 19%

3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (stawki to 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%), w zależności od rodzaju prowadzonej dzielności, z tym że niektóre z usług są wyłączone z możliwości ich świadczenia w tej formie.

4. karta podatkowa – stawki stałe w zależności od rodzaju działalności (z tym że i tutaj są duże ograniczenia), dodatkowo stawki uzależnione są od liczby mieszkańców danej miejscowości).