Aktualności
02.11.2021

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Ewidencja przychodów jest jedną z najmniej skomplikowanych metod prowadzenia księgowości w firmie, w której znajdują się wyłącznie dochody z prowadzonej działalności gospodarczej. Podobnie jak w innych metodach fiskalnych, ewidencja przychodu musi być prowadzona czytelnie i dokładnie, z zawarciem wszystkich niezbędnych dokumentów. 18 grudnia 2020 roku wprowadzono przepisy, które znacząco zmieniły sposób ewidencjonowania przychodów. Z tego tytułu warto zlecić to zadanie profesjonalnemu księgowemu.

Jakie są warunki prowadzenie ewidencji przychodów w przedsiębiorstwie?

Sposób, w jaki ma być prowadzona ewidencja przychodów opiera się o wzór rozporządzenia Ministerstwa Finansów. Ten rodzaj księgowości może być prowadzony w formie elektronicznej bądź papierowej. Wiele firm powierza wykonywanie ewidencji przychodów pracownikom biura rachunkowego, dzięki czemu mają pewność że wszystko zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi zasadami. Każda ewidencja przychodów powinna zostać wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, ale także z ustawami o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ewidencja przychodów nie jest opcją rozliczenia dla każdego. Skorzystać z niej mogą osoby fizyczne prowadzące działalność mającą formę jednoosobowej działalności bądź spółki osobowej, jeżeli ich przychód nie przekroczył limitu określonego przez rozporządzenie. W 2021 roku limit dochodów osiąganych przez osoby fizyczne wynosił 2 miliony euro. Ewidencja przychodu może być prowadzona między innymi przez osoby sprzedające wartości dewizowe, części bądź akcesoria do pojazdów mechanicznych, właścicieli aptek czy osoby wytwarzające wyroby opodatkowane akcyzą na podstawie odrębnych przepisów. Wyjątkiem jest wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł.

Ewidencja przychodów bazuje na fakturach, fakturach VAT, rachunkach oraz dokumentach celnych. Ewidencja powinna być ułożona w sposób przejrzysty. Każda ze stron powinna posiadać swój numer oraz datę, wszystkie dokumenty należy ułożyć w kolejności chronologicznej. Na koniec każdego miesiąca powinien zostać wygenerowany dokument zawierający zapisy wykonane w danym miesiącu, stworzony zgodnie z rozporządzeniem. Błędy w ewidencji bądź źle wygenerowane dokumenty mogą skutkować karą od Urzędu Skarbowego, opiewającą na kwotę kilkukrotnie wyższą niż wskazany podatek. Z tego powodu warto zlecić opiekę nad ewidencją księgowym, którzy profesjonalnie i rzetelnie zajmą się naszą ewidencją przychodów.