Aktualności
01.04.2021

Na jakie ulgi w dobie koronawirusa mogą liczyć dłużnicy?

Jeśli chodzi o przedsiębiorców borykających się z problemami z terminowym regulowaniem zobowiązań w okresie pandemii, to mają oni szansę skorzystać z ulg przewidzianych w Ordynacji podatkowej poprzez złożenie wniosku o odroczenie zobowiązań podatkowych lub odsetek bądź też ich rozłożenie na raty lub umorzenie.

Jeśli mowa o wydaniu decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia zobowiązań na raty, to należy tu uiścić opłatę prolongacyjną.

Według ustawy COVID-19 ten obowiązek może być jednak zniesiony w przypadku podatników, którzy borykają się z problemami z terminową regulacją zobowiązań w czasie, kiedy obowiązuje stan zagrożenia epidemiologicznego lub też stan epidemii ogłoszony z związku z COVID -19 lub czas do 30 dni po odwołaniu tego stanu. Ponadto, według ustawy COVID-19 Minister Finansów ma także prawo zaniechać w całości lub częściowo poboru odsetek za zwłokę w uregulowaniu zaległości podatkowej w drodze rozporządzenia.

Pozostałe korzyści  dla dłużników w kontekście pandemii

Jeśli mowa o stosowanie regulacji ,,ulgi za złe długi’’ w odniesieniu do dłużników (dotyczącej złych długów w PIT i CIT), to będą z niej mogli skorzystać (w kontekście okresów rozliczeniowych za rok 2020) ci dłużnicy, którzy w danym miesiącu ponieśli duże straty materialne wskutek epidemii COVID-19, a także Ci, których przychody (w PIT z pozarolniczej działalności gospodarczej) były niższe o minimum 50 % w stosunku do analogicznego miesiąca w poprzednim roku podatkowym (biorąc pod uwagę określone włączenia).

Co więcej, tak zwani mali podatnicy mają też prawo do zrezygnowania w 2020 roku z wpłacania uproszczonych zaliczek. Natomiast podatnicy, którzy skorzystają z tego rodzaju przywileju w kontekście okresu marzec-grudzień 2020 r., będą musieli obliczyć zaliczki miesięczne od bieżących dochodów w oparciu o zasady ogólne. Ponadto, otrzymane przez podatników świadczenia postojowe są wypłacane według rozporządzeń zawartych w Ustawie COVID-19 i będzie ono zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym.