oferta

CZYM ZAJMUJE SIĘ NASZE BIURO RACHUNKOWE?

USŁUGI KSIĘGOWE

Nasza oferta obejmuje obsługę w sferze podatkowej, rachunkowej, zarządczej, a także w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i administracyjnego. Zajmujemy się również sprawami pracowniczymi, audytem i doradztwem gospodarczo-administracyjnym. Współpracujemy z firmami funkcjonującymi w różnych formach działalności gospodarczej.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KSIĘGOWA

Podstawowa obsługa księgowa obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługę administracyjną oraz reprezentację klienta przed organami skarbowymi.

Oferujemy:

 • bieżące księgowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i innych sprawozdań, np. statystycznych GUS, paliwowych,
 • nadzór nad bieżącym prowadzeniem księgowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, rocznych i kwartalnych – bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa i przepływy
 • środków pieniężnych,
 • skonsolidowane sprawozdania finansowe,
 • wprowadzanie przelewów bankowych,
 • tworzenie planu kont zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta,
 • opracowywanie raportów dla kadry zarządzającej,
 • inne.

DORADZTWO PODATKOWE I GOSPODARCZE

W ramach oferty zapewniamy profesjonalne doradztwo podatkowe i gospodarcze.

Efektywność naszych działań to 99% wygranych w postępowaniach kontroli skarbowych, procesach sądowych i arbitrażowych.

Usługa obejmuje:

 • reprezentowanie podatników przed sądem,
 • reprezentowanie podatników przed organami skarbowymi,
 • pisanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych,
 • pisanie pism, skarg, zapytań i wyjaśnień do urzędów administracji państwowej.

SPRAWY PRACOWNICZE

Realizujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową dla firm.

Zapewniamy:

 • sporządzanie list płac dla pracowników na umowę o pracę, zlecenie i dzieło,
 • optymalizację podatkową w oparciu o zastosowane umowy pracownicze,
 • naliczanie składek ZUS oraz należnych podatków i deklaracji od osób fizycznych,
 • prowadzenie kart osobowych wynagrodzeń dla pracowników i kart urlopowych,
 • prowadzenie teczek akt osobowych.

AUDYT

Audyt finansowy dostarcza cennych informacji o kondycji firmy.

Daje możliwość wskazania rozwiązań dla poprawy bieżących problemów gospodarczych, księgowych i finansowych.

W zakresie tej usługi proponujemy:

 • badanie bilansów,
 • nadzór nad bieżącą księgowością,
 • przekształcenia spółek,
 • opracowywanie i zatwierdzanie planów restrukturyzacji,
 • opracowanie i wdrożenie raportów dla kadry zarządzającej.

DORADZTWO GOSPODARCZE I ADMINISTRACYJNE

Wiedza z zakresu doradztwa gospodarczego daje możliwość zastosowania najlepszych z dostępnych rozwiązań na rzecz naszych klientów.

W ramach tej usługi oferujemy:

 • zakładanie i rejestrację spółek,
 • zamówienia publiczne,
 • pozostałe zagadnienia szeroko rozumianej administracji państwowej,
 • analizy ekonomiczne,
 • interpretacje prawa podatkowego czy administracyjnego bez wszczynania czasochłonnej procedury sądowej.