Doradztwo podatkowe i gospodarcze – Kognitariat

Obrót gospodarczy to niezwykle skomplikowane zagadnienie. Przepisy podatkowe pisane są w sposób zawiły, przez co ich interpretacja przysparza przedsiębiorcom wielu kłopotów. Dlatego też warto rozważyć w tym przypadku pomoc profesjonalisty czyli doradcy podatkowego.

W polskim systemie prawa podatkowego występuje szereg danin publicznych, które musi ponosić każdy przedsiębiorca. Warto więc zdać sobie z tego sprawę, jeszcze przed rozpoczęciem działalności, co pozwoli na optymalny wybór formy opodatkowania.

Najlepszym rozwiązaniem o ile sami nie chcemy uczyć się rozliczania podatków, jest skorzystanie z usług doradcy podatkowego. Warto pamiętać, że ustawy, zwłaszcza te podatkowe, dość często się zmieniają. Mając na głowie szereg codziennych obowiązków, ciężko jest niekiedy nadążyć niektórym księgowym. Dlatego warto zminimalizować ryzyko popełnienia błędu, w czym z pewnością pomoże profesjonalna pomoc doradcy podatkowego lub prawnika o tej specjalności.

Doradca podatkowy

Usługi doradztwa podatkowego powinny być świadczone przez osobę, która posiada do tego odpowiednie kompetencje. Szczególnie istotne są tu uprawnienia nadawane przez Krajową Radę Doradców Podatkowych (po zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Doradzwa Podatkowego) i odbyciu praktyk zawodowych. Do tego musi dochodzić stałe dokształcanie, a więc doskonalenie wiedzy podatkowej, poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach, że nie wspomnę o stażu zawodowym. Wszystko to łącznie dopiero daje gwarancję potencjalnym klientom, że dana osoba zajmująca się doradztwem podatkowym będzie świadczyć swoje usługi w sposób całkowicie profesjonalny, a takimi pracownikami dysponuje właśnie nasze biuro.

Profesjonalny doradca podatkowy, pomaga swoim klientom na każdym etapie prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Przy jej rozpoczęciu, w trakcie prowadzenia, a także przy zakończeniu działalności gospodarczej. Oczywiście, przedsiębiorcy to nie jedyne podmioty, które mogą skorzystać z jego usług. Również osoby fizyczne będące pracownikami mogą mieć problemy z wypełnieniem rocznych zeznań podatkowych. Ponadto, istnieje cały szereg innych osób oraz działalności, gdzie usługa doradcy podatkowego może stać się nieoceniona, jak chociażby np. przy darowiznach, podatku leśnym czy rolnym itp., przez co nie naraża się takie osoby na ewentualne negatywne skutki braku wiedzy w tym zakresie.

Szczególną uwagę należy zachować w sprawach związanych z międzynarodowym obrotem gospodarczym. W takim wypadku opodatkowanie działalności jest jeszcze bardziej skomplikowane. Ryzyko popełnienia błędu przy rozliczeniach tego typu transakcji staje się znacznie większe.

Nie ma chyba żadnych wątpliwości, że podatki to niezwykle poważna sprawa. Ponadto dotykają one każdego z nas i jak powiedział dawno temu Benjamin Franklin: “na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. Dlatego w każdej sytuacji, która ich dotyczy, warto zachować ostrożność, a jeśli nie jest się pewnym rozwiązania danej sprawy, nieoceniona może okazać się pomoc profesjonalisty doradcy podatkowego Marzenny Kaczmarskiej, która wspólnie z Michałem Kaczmarskim absolwentem prawa UŁ, realizuje misje wspierania działaności gospodarczej Klientów biura Kognitariat. 

Oferta doradztwa podatkowego i gospodarczego

W ramach oferty zapewniamy profesjonalne doradztwo podatkowe oraz prawno-gospodarcze.

Efektywność naszych działań to ponad 99% wygranych w postępowaniach skarbowych, sądowych i arbitrażowych.

Usługa taka obejmuje:

  • reprezentowanie przed sądem administracyjnym,
  • reprezentowanie przed organami skarbowymi,
  • pisanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych,
  • pisanie pism, skarg, zapytań i wyjaśnień do wszystkich urzędów administracji państwowej.