Kompleksowa księgowość – wsparcie różnych form działalności – Warszawa

Mając na uwadze zdobytą wiedzę podatkowo-prawną i doświadczenie, proponujemy Państwu podjęcie ewentualnej współpracy w zakresie zabezpieczenia interesów Państwa przedsiębiorstwa od strony podatkowej, jak i prawnej.

Wiedza i doświadczenie, a więc praktyczna znajomość przedmiotu sprawy, pozwoliły nam wypracować najwyższe standardy obsługi księgowo-podatkowej oraz doradztwa podatkowego, które są realizowane w codziennych kontaktach z Klientami i organami podatkowymi. W dobie stale zmieniających się przepisów wskazujemy aktualne rozwiązania, starając się dobrać najbezpieczniejsze z nich.

Oferta wsparcia w zakresie kompleksowej księgowości obejmuje pomoc pod względem księgowo-podatkowym oraz prawnym. Przygotowujemy analizy oraz doradzamy w podjęciu optymalnych i bezpiecznych decyzji.

Klientom udostępniamy także wszelkie wzory umów, oświadczeń i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy. Zapewniamy nie tylko profesjonalną obsługę osobistą, ale też internetową w wybranym przez Państwa zakresie. Gwarantujemy zachowanie w tajemnicy uzyskanych informacji.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o naszej kompleksowej księgowości?

Priorytetem naszego biura jest świadczenie usług kompleksowej księgowości, a więc profesjonalna, rzetelna i pełna obsługa księgowo-prawna. Świadczoną pomoc opieramy o bogate doświadczenie podatkowe i prawne nie tylko pracowników, ale też osób zarządzających. Stosujemy zasadę otwartej komunikacji wobec Klientów, tj. udzielamy odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania i wątpliwości.

Zdecydowanie się na powierzenie nam prowadzenia kompleksowej księgowości jest doskonałym rozwiązaniem – jako przedsiębiorca nie będziesz musiał mierzyć się z wieloma wyzwaniami, jakie czyhają na podmioty gospodarcze. Gwarantujemy, że znajdziemy odpowiedź na każde pytanie w zakresie księgowości, prawa i podatków.

Dlaczego warto korzystać z usług księgowych?

Jeszcze do niedawna wystarczającym rozwiązaniem było zatrudnienie na etat księgowej. Z czasem zakres jej obowiązków przejęła zewnętrzna księgowość. Obecnie nieodzownym elementem każdej nastawionej na sukces firmy, powinna być kompleksowa obsługa księgowo-prawno-podatkowa. Rozwiązanie to daje bezpieczeństwo finansowe i przewagę konkurencyjną, a w konsekwencji – sukces gospodarczy.

Rozwiązanie to ma wiele zalet, do których można zaliczyć:

 • transfer odpowiedzialności,
 • ograniczenie ryzyka podatkowego,
 • niższe koszty własne,
 • dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji niezbędnych do właściwego zarządzania firmą, tj. raportów finansowych i zarządczych.

Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa reprezentujemy Klientów zarówno przed jednostkami kontrolującymi, jak i sądami administracyjnymi, dzięki czemu przedsiębiorstwo może pracować bez zakłóceń, a jego właściciele mogą być spokojni o przebieg wszelkich kontroli.

Współpracując z naszym biurem, możecie Państwo obniżyć również ponoszone koszty, gdyż zapewniamy dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertów, bez konieczności zatrudniania ich na etat. Nie musicie Państwo również inwestować w niezbędny sprzęt do pracy oraz kosztowne oprogramowanie informatyczne. Księgowość zewnętrzna pozwala zmniejszyć koszty własne, w tym księgowe i kadrowe o ponad połowę.

Jakie usługi świadczymy?

Podstawowa usługi w zakresie kompleksowej księgowości obejmują prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługę administracyjną oraz reprezentację Klienta przed organami skarbowymi.

Ponadto, proponujemy:

 • bieżące księgowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i innych sprawozdań, np. statystycznych dla GUS oraz nadzór nad bieżącym prowadzeniem księgowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, rocznych i kwartalnych – bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz przepływów środków pieniężnych,
 • wykonanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • wprowadzanie przelewów bankowych,
 • tworzenie planu kont zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta i specyfiką działalności,
 • opracowywanie raportów dla kadry zarządzającej,
 • inne usługi, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Gwarantujemy dostosowanie zakresu prowadzonej księgowości do indywidualnych potrzeb Klienta oraz specyfiki prowadzonej firmy.