Sprawy pracownicze – obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa to niezwykle ważny zakres prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż to na pracodawcach spoczywa wiele istotnych obowiązków niezbędnych do wypełnienia względem pracowników. Wszystkie czynności konieczne do wykonania zostały szczegółowo określone w Kodeksie Pracy. Nie dla każdego będą one jednak łatwe do wypełnienia. Wielu pracodawców może mieć również problemy związane z regularnie zmieniającymi się wysokościami składek ubezpieczeniowych. Stąd też oferujemy nie tylko usługi kompleksowej księgowości, ale też profesjonalną pomoc w prowadzeniu spraw pracowniczych. Wszystkie czynności są wykonywane przed doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, którzy regularnie podnoszą swoją wiedzę, ale też uzupełniają ją w zakresie bieżących zmian prawnych.

Kompleksowe wsparcie w zakresie kadr i płac

Działania kadrowo-płacowe to złożone zagadnienie. Podstawową kwestią jest zawarcie umowy o pracę – to na jej podstawie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą powstaje stosunek pracy. Jest to dokument, który po podpisaniu przez obydwie strony, zawiera nie tylko ich prawa i obowiązki, ale też określa warunki pracy. Warto zadbać o to, by podpisywana umowa skonstruowana była w sposób pozwalający na ochronę interesów każdej ze stron. W tym zakresie pomóc może doradca specjalizujący się w sprawach pracowniczych.

W trakcie wykonywania pracy mogą wystąpić różne, nieprzewidziane okoliczności. Konieczne może okazać się wręczenie pracownikowi wypowiedzenia lub aneksu do umowy, zmieniającego warunki pracy lub płacy. W sporządzeniu tego typu dokumentów niezwykle pomocne będzie wsparcie osób, które doradzą, jak uniknąć ewentualnych nieprawidłowości i wskażą niezbędne zapisy.

Równie trudnym problemem może być rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem. W tym zakresie ważne jest przestrzeganie okresów wypowiedzenia umowy, ale też wskazanie rozsądnego uzasadnienia zakończenia współpracy. Na gruncie prawa pracy, zagadnienia te nie należą do łatwych. Pracodawca może bowiem popełnić błąd, a jego konsekwencją może być odwołanie się pracownika do sądu pracy. Właściciele firm, którzy chcą zabezpieczyć się przed wystąpieniem tego typu komplikacji, powinni skorzystać z pomocy specjalistów, takich jak nasi doradcy.

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest uiszczanie opłat z tytułu składek ubezpieczeniowych za siebie oraz za zatrudnionych pracowników, ale też opłacanie zaliczek z tytułu podatku dochodowego. Regulowanie tego typu zobowiązań wiąże się z obowiązkiem przestrzegania prawidłowego ich naliczania oraz ustawowych terminów wpłaty. W ramach świadczonych usług zajmujemy się rozliczaniem wszystkich wymaganych składek oraz informowaniem Klienta o przebiegu procedur.

Na pracodawcy spoczywa również obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Każdy z pracowników musi mieć założone akta osobowe, w których znajdują się wszystkie niezbędne informacje i dokumenty związane z jego zatrudnieniem. Zaliczyć do nich można dowody dotyczące jego kwalifikacji, stażu pracy, czy też sytuacji rodzinnej. Jest to kolejne niełatwe zagadnienie, co do którego należy zaangażować osobę zawodowo zajmującą się świadczeniem usług w zakresie spraw pracowniczych. Obecnie niezwykle popularne jest zawieranie umów cywilnoprawnych. Można do nich zaliczyć: umowy zlecenia i umowy o dzieło. Tego typu kontrakty doskonale sprawdzają się w pewnych warunkach, jednakże ich zawarcie wiąże się z pewnymi skutkami: prawnymi i podatkowymi. Dla pracodawcy ważne jest, aby tego typu umowa nie rodziła skutków takich jak umowa o pracę w zakresie opodatkowania i oskładkowania. Również w tego typu sprawach mogą Państwo liczyć na pomoc doświadczonego specjalisty, który nie tylko zajmie się wypełnieniem dokumentów, ale też doradzi i podpowie najlepsze rozwiązania.

Pełna obsługa kadr i płac

Gwarantujemy profesjonalne wsparcie we wszystkich wyżej wskazanych sprawach. Współpracujemy zarówno z zarządami spółek, jak i właścicielami jednoosobowych działalności gospodarczych z Warszawy i okolic. Niezbędne czynności są dopełniane przez zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy lubią to, co robią, znają się na przedmiocie sprawy i są profesjonalnie przygotowani do pomocy w prowadzeniu spraw pracowniczych.

Realizujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową dla firm, w ramach której zapewniamy:

  • sporządzanie list płac dla pracowników na umowę o pracę,
  • sporządzanie i rozliczanie umowy zlecenie i o dzieło,
  • doradztwo najkorzystniejszej optymalizacji podatkowej w oparciu o zastosowane umowy pracownicze,
  • naliczanie składek ZUS oraz należnych podatków i deklaracji od osób fizycznych,
  • prowadzenie kart osobowych wynagrodzeń dla pracowników i kart urlopowych,
  • prowadzenia teczek akt osobowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy, a w przypadku pytań lub wątpliwości – do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego w naszej siedzibie, położonej w warszawskiej dzielnicy Śródmieście.