Sprawy pracownicze – obsługa kadrowo-płacowa

Sprawy pracownicze to niezwykle ważna kwestia dla wszystkich pracodawców. Na pracodawcach spoczywa wiele istotnych obowiązków względem pracowników. Zostały one szczegółowo określone w Kodeksie Pracy. Wielu pracodawcom sprawiają przy tym kłopoty zmieniających się wysokość składek ZUS.

Podstawową kwestią w sprawach pracowniczych jest zawarcie umowy o pracę. W ten sposób powstaje pomiędzy pracownikiem i pracodawcą stosunek pracy. Dokument, podpisany przez obydwie strony, zawiera nie tylko ich prawa i obowiązki lecz również określa warunki pracy. Warto więc zadbać o to, by umowa o pracę była skonstruowana w taki sposób, aby chroniła interesy każdej ze stron, w czym może pomóc doradca podatkowy specjalizujący się w sprawach pracowniczych.

W ramach wykonywania pracy, mogą także pojawić się różne, nieprzewidziane okoliczności. Może konieczne okazać się wręczenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy. W sporządzeniu tego dokumentu niezwykle pomocne, będzie wsparcie osób, które doradzą jak uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w sporządzeniu takiego wypowiedzenia.

Również rozwiązanie umowy o pracę może nie być takie proste, jakby się mogło wydawać na pierwszy “rzut oka”. Ważne są tu nie tylko okresy wypowiedzenia umowy, ale także uzasadnienie jej rozwiązania. Na gruncie prawa pracy, zagadnienia te nie należą do łatwych. Pracodawca może bowiem popełnić błąd, którego konsekwencją może być odwołanie pracownika do sądu pracy. Aby zabezpieczyć się od tego typu błędów, warto poprosić o pomoc specjalistę od sprawach pracowniczych, których zatrudnia nasze biuro Kognitariat.

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest również odprowadzanie za swoich pracowników składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy. Regulowanie tych zobowiązań wiąże się z obowiązkiem przestrzegania prawidłowego ich naliczania oraz ustawowych terminów wpłaty. W ramach naszych usług, wszystkie te oraz inne a konieczne obowiązki, będzie rozliczało i informowało Klienta nasze biuro .

Na pracodawcy spoczywa również obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Każdy z pracowników powinien mieć bowiem prowadzone akta osobowe, w których znajdują się informacje na jego temat – chociażby dotyczące jego kwalifikacji, stażu pracy, czy też sytuacji rodzinnej. Jest to kolejne niełatwe zagadnienie, co do którego musi być zaangażowana osoba zajmująca się zawodowo świadczeniem usług tego typu.

W obecnej sytuacji rynkowej bardzo popularne są umowy cywilnoprawne. Mianowicie, chodzi tutaj m.in., o umowę-zlecenie oraz o umowę o dzieło. Tego typu kontrakty doskonale sprawdzają się w pewnych warunkach. Jednakże ich zawarcie wiąże się z pewnymi skutkami, tak prawnymi jaki podatkowymi. Dla pracodawcy ważną kwestię stanowi, aby tego typu umowa nie rodziła jednak skutków takich jak umowa o pracę oraz właściwe jej opodatkowanie i oskładkowanie. W tego typu sprawach jak i comiesięcznym ich rozliczaniu, nieodzowna będzie pomoc doświadczonego specjalisty, który doradzi, podpowie i sprawnie wypełni wszystkie dokumenty.

We wszystkich wskazanych powyżej sprawach pomogą Państwu pracownicy Biura podatkowo-finansowego Kognitariat. To zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy lubią to co robią, bo znają się na przedmiocie prawy i są profesjonalnie przygotowani do pomocy w prowadzeniu spraw pracowniczych.

Realizujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową dla firm.

Zapewniamy:

  • sporządzanie list płac dla pracowników na umowę o pracę,
  • sporządzanie i rozliczanie umowy zlecenie i o dzieło,
  • podpowiadamy najkorzystniejszą optymalizację podatkową w oparciu o zastosowane umowy pracownicze,
  • naliczanie składek ZUS oraz należnych podatków i deklaracji od osób fizycznych,
  • prowadzenie kart osobowych wynagrodzeń dla pracowników i kart urlopowych,
  • prowadzenia teczek akt osobowych.

Do skorzystania z naszych usług zachęcamy wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z biurem podatkowo-finansowym Kognitariat.