AktualnościPodatek VATPorady podatkowe
31.08.2020

Nowy JPK_VAT z deklaracją – od 1 października 2020 r.

Zbliża się bardzo ważna zmiana, co do jeszcze bardziej szczegółowego zakresu danych zawartych w ewidencji VAT – przestanie obowiązywać plik JPK_VAT i deklaracja VAT, a zacznie obowiązywać od 1 października 2020 r., nowy „JPK_VAT z deklaracją” (JPK-V7), który zastąpi zarówno dotychczasowe deklaracje VAT, jak i dotychczasowy JPK_VAT i będzie występować pod dwoma postaciami JPK_V7M (miesięczny) i JPK_V7K (kwartalny).

W tych nowych JPK-V7 trzeba będzie jednak podawać zdecydowanie więcej i bardziej szczegółowych informacji z poziomu sprzedającego oraz księgowego o dostawach towarów, świadczonych usługach, stosowanych procedurach zakupu i sprzedaży, powiązaniach oraz o rodzajach dowodów sprzedaży i zakupu.

Co się zmieni?

Nowe przepisy dotyczące ewidencji VAT wchodzą w życie od 1 października 2020 r., ale tak naprawdę, pozostało bardzo mało czasu na zmianę własnego nastawienia oraz zmianę systemów fakturowych, magazynowych czy księgowych. Te ostatnie, jako biuro księgowe już wdrożyliśmy i to niemałym kosztem, a teraz czas na zmiany w Państwa systemach. Należy bowiem wypracować procedury, które pozwolą spełnić nowe bardzo liczne wymagania, za których nieprzestrzeganie mają grozić wysokie kary finansowe.

Państwo przestało się tym już oficjalnie przejmować i o ile wcześniej robiło to trochę bardziej „dyplomatycznie”, to obecnie, bez jakichkolwiek hamulców, pod płaszczykiem ustaw covidowych, dorzuca kolejne obowiązki oraz grozi karami za ich nieprzestrzeganie. Aby nie być gołosłownym na mocy art. 58 pkt 1 lit. c) ustawy COVID (Dz.U.2020.568), od 1 lipca 2020 r., zmieniono m.in. charakter kar za błędy w ewidencji JPK_VAT z obligatoryjnego na fakultatywny. Oznacza to, że zostaje on oparty na administracyjnym uznaniowym charakterze w wydaniu pracowników aparatu skarbowego. Teraz to od uznania urzędnika będzie zależało, czy karać i jak karać za błąd w JPK_V7. Przyczyna stała się kwestią drugorzędną.

Czego będzie wymagał ustawodawca?

Koniecznością stanie się dostosowanie (zautomatyzowanie) programów magazynowo-fakturowo-księgowych oraz przeszkolenie właściwych osób do ich stosowania, tak aby różnego rodzaju kody i oznaczenia (o których poniżej), mogły znaleźć się na dowodach księgowych oraz w strukturze logicznej nowego pliku JPK_V7, który będę wysyłany do Urzędów Skarbowych, w miejsce dotychczasowego JPK_VAT i deklaracji VAT. A będą to:

  • Wykaz towarów lub usług, które w ewidencji sprzedaży muszą być oznaczone specjalnym kodem (GTU) – jest 13 grup GTU,
  • Wykaz procedur i powiązań, które w ewidencji sprzedaży muszą mieć specjalne oznaczenie (SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_ MPV_PROWIZJA, MPP),
  • Wykaz dowodów sprzedaży, które muszą mieć w ewidencji sprzedaży specjalne oznaczenie (RO, WEW, FP),
  • Wykaz oznaczeń stosowanych w ewidencji zakupów (IMP, MPP),
  • Wykaz oznaczeń dowodów zakupu (VAT_RR, WEW, MK).

Osoby, które zechcą samodzielnie bezpośrednio zapoznać się z ww. kodami, oznaczeniami oraz procedurami, odsyłam do rozporządzenia z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz. U z 2020 poz. 1127). Dodam jednak przy tym, że nawet bardzo uważna lektura tego aktu prawnego, nie daje odpowiedzi na wiele pytań z nimi związanych. Minister Finansów widząc skalę problemu, stara się temu zaradzać i zamiast czytelnych przepisów, publikuje odpowiedzi na swoich stronach internetowych w zakresie nowego JPK_VAT Deklaracja (do chwili obecnej jest już ich 74).

Warto dodać, że nowy JPK_V7 będzie mieć zastosowanie tylko do rozliczeń podatku VAT dokonywanych dotychczas w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K (miesięczne i kwartalne składane przez podatników VAT).

Nie będą zatem ww. procedury dotyczyć pozostałych deklaracji i obowiązków podatkowych z nimi związanych, a więc deklaracji: VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R, VIU-R, VIN-D i VIU-D – które mają być składane na niezmienionych dotychczasowych zasadach.

Zachęcam do zapoznania się także z artykułem o 13-stu grupach GTU (grupa towarów i usług).