Bez kategorii
10.11.2021

Nowy Ład

Szanowni Państwo,

W tej wiadomości przybliżę formy rozliczenia wg skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej w zakresie skutków podatkowych dla tych form prowadzenia działalności, jaką niesie ze sobą tzw. „Polski Ład” od 1 stycznia 2022 r.

Co do zasady spowoduj ów „Polski Ład”, że wszyscy „cwaniacy”, jak ich określi prezes Kaczyński, a z tego co można przypuszczać, chodziło mu o osoby uzyskujące dochody wg podatku liniowego oraz wg skali podatkowej, te drugie powyżej 6 tys. zł miesięcznie, bo te osoby przede wszystkim, będę płacić wyższe podatki w 2022 r., w stosunku do 2021 r. Te osoby, powinny zastanowić się, czy nie zmienić formy opodatkowania zwłaszcza tzw. „liniowcy” (19%) PIT.  

Wszystko za sprawą braku możliwości od 1 stycznia 2022 r., odliczenia od dochodu składki zdrowotnej oraz jej obliczanie od dochodu – dla wszystkich przedsiębiorców, tak samo pracowników. Składa zdrowotna, płacona będzie od 2022 r., co miesiąc i to niezależnie od uzyskiwanego dochodu. O ile bowiem nawet nie wykażemy w danym miesiącu dochodu (lub będzie on niższy niż minimalne wynagrodzenie), składkę zdrowotną oblicza się wówczas od kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. to 3 010 zł ).

Będzie to zatem składka zdrowotna obowiązkowa w wysokości min. 271 zł, pomimo, wykazywanej straty podatkowej, choćby i przez cały rok. 

Żeby było jeszcze ciekawiej, w sytuacji nadpłaty składki zdrowotnej w ciągu roku, nasze Państwo będzie nią obracać (ale nasze Państwo „cwaniakiem” nie jest?). Dopiero, o ile składka ustalona od dochodu rocznego, będzie ostatecznie niższa, niż suma wpłaconych składek za poszczególne miesiące, o jej zwrot, będzie można się starać, ale tylko raz i tylko na koniec roku kalendarzowego (poprzez złożenie wniosku), wraz ze złożeniem deklaracji rocznej PIT (a więc do końca maja następnego roku). Jak by tego było mało, brak wniosku o zwrot, w tym ww. terminie, spowoduje, że możliwości odzyskania tej nadpłaty przepada.

A teraz podatnik przedsiębiorca prowadzący tzw. jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), zarejestrowaną w CEIDG, rozliczający się wg. podatku liniowego PIT – 19%

Tu nie ma nawet co przedstawiać, bo sprawa jest dość oczywista i taki „cwaniak”, co do zasady zapłaci więcej o 4,9% podstawy wymiaru i nie mniej niż 270,90 zł. Maksymalne obciążenie podatkowe takiego „cwaniaka” w 2022 to 24% w stosunku do 19% z 2021 r.

JDG rozliczający się wg skali podatkowej – tu jest nieco większy galimatias, bo ustawodawca, aby przykryć efekt składki zdrowotnej dla tych zarabiających do 11 141 zł, zastosował nie dość że skomplikowana i niebezpieczna tzw. „ulgę dla klasy średniej”, to podwyższył również wszystkim pierwszy próg podatkowy do kwoty 120 tys. zł., i podniósł kwotę wolną od podatku do kwoty 30 tys. zł. Tym samym miesięczna kwota zmniejszająca podatek będzie 425,00 zł (30 000 x 17% = 5100 zł/12 = 425,00 zł) w 2022 r.

Generalnie bowiem, wszyscy rozliczający się w skali podatkowej a więc pracownicy i JDG, płacą podatek 17% lub 32%, oraz od 2022 r., dodatkowo plus 9% składki zdrowotnej.

Z wyliczeń choćby ogólnie dostępnego kalkulatora wynika, że przy dochodzie miesięcznym 2 500 zł tacy podatnicy zyskują niewątpliwie w stosunku do 2021 uwaga ok. 150 zł. Z kolei przy dochodzie 5 500 zł miesięcznie już tylko symboliczne zyskują, bo 3 zł w stosunku do 2021 r.

Z kolei dla lepiej zarabiający oraz rozliczający się wg skali podatkowej a wiec mających dochody w widełkach 68.412 zł do 133.692 zł (rocznie) a więc miesięcznie od 5 701 zł do 11 141 zł, dzięki wspomnianej tzw. „uldze dla klasy średniej”,  oni też nie powinni narzekać, bo dzięki tej uldze właśnie, nie odczują co do zasady zmian w opodatkowani w stosunku do 2021 r.

Otóż płatnik lub sam podatnik rozliczający się wg skali,  będzie mógł pomniejszy swój dochód o kwotę ww. ulgi, w wysokości obliczonej według poniższego wzoru, gdzie Y oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody w ww. przedziale:

 • (Y x 6,68% – 380,50 zł) : 0,17, dla Y wynoszącego co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł,
 • (Y x (-7,35%) + 819,08 zł) : 0,17, dla Y wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł.

Musi jednak bardzo uważać ta grupa osób, bo fakt wykroczenia poza te widełki, choćby o 1 zł, spowoduje brak możliwości skorzystanie z tej ulgi, a więc naliczenia oraz odprowadzenia podatku bez tej ulgi.

Wszystko co powyżej 11 141 zł., zaczyna się dopłacanie w stosunku do 2021 r. I tak przy dochodzie brutto np. 15 tys. zł, tracimy już ok 160 zł miesięcznie w stosunku do 2021 r. a więc ok 1 920 zł rocznie.  

Powyższe, to oczywiście wyliczenia bez uwzględnienia wielu zmiennych, jak posiadanie dzieci do 18. roku życia, wspólnego rozliczania z małżonkiem itp.

Ulga dla tzw. „klasy średniej” nie dotyczy jednak umów zleceń, o dzieło i rozliczeń emerytalnych. 

Ryczałtowcy – (ryczałt ewidencjonowany) – dla nich ustawodawca ustalił, że o ile ich roczne przychody 

 • nie przekroczą 60.000 zł, składka zdrowotna będzie wynosić ok. 300 zł miesięcznie);
 • jeśli przekroczę ten próg, a nie przekroczą 300.000 zł, składka wyniesie ok. 510 zł miesięcznie,
 • powyżej 300.000 zł – ok. 920 zł miesięcznie.

O tyle zatem na pewno wszyscy oni zapłacą więcej w 2022 r. choć, co trzeba wskazać, ustawodawca dla:

 • lekarzy, dentystów, stomatologów, pielęgniarek i położnych generalnie działu 86 PKWiU – zmniejszył stawkę ryczałtu z 15%-17% w 2021 do 14% w 2022 r.
 • informatycy, programiści oraz pozostałe zawody z branży IT z 15% do 12%
 • usługi inżynieryjne i architektoniczne z 17-15 proc. do 14%

Z ryczałtu ewidencjonowanego, może skorzystać równolegle podmiot JDG rozliczający podatkiem PIT. Może zatem osoba mająca zainteresowania i wiedzę informatyczną, rozliczać się ryczałtem a z pozostałej działalności gospodarczej, która nie kwalifikuje się dla ryczałtu wg zasad ogólnych PIT.  

Z ryczałtu mogą co do zasady korzystać przedsiębiorcy prowadzący JDG, tak samo w formie spółek osobowych oraz podatników rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.

Z ryczałtu ewidencjonowanego nie skorzystają jednak podatnicy, którzy podejmują wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

 • jako pracownik na rzecz tego samego pracodawcy z tym samym zakresem wykonywanych usług,
 • na karcie podatkowej,
 • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem
 • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków
 • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności, podatek dochodowy na ogólnych zasadach

Co do ryczałtu ewidencjonowanego – podstawą opodatkowania jest w tym przypadku przychód a nie dochód. Nie ma też kosztów uzyskania przychodów. Jest zatem ta forma opodatkowania korzystna, ale dla podmiotów które prowadzą z reguły JDG mając jednocześnie, niskie koszty własne (np. informatycy, indywidualni lekarze, tak samo księgowi czy prawnicy itp.)

Trzeba jedynie pamiętać, że traci się prawo do opodatkowania ryczałtem, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyska się przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej 2 000 000 euro, lub uzyska przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła 2 000 000 euro. (w 2021 roku nie wolno przekroczyć przychodów 9 188 200 zł. a dla kwartalnych limit wynosi 918 820 zł.)

Jednak też, przychody opodatkowane ryczałtem, nie podlegają opodatkowaniu tzw. daniną solidarnościową, która przypomnę stanowi 4% podatku od dochodu ponad 1 mln zł, a którą pozostali przedsiębiorcy i pracownicy o ile uzyskujący 1 mln zł., dochodu będą musieli odprowadzić do US.   

Podatnicy rozliczających się na karcie podatkowej, dla nich składka zdrowotna to również 9%, ale będzie liczona od minimalnego wynagrodzenia za pracę a więc kwota 270,90 zł.

O tyle więcej zapłacą.

Tu należy dodać, że likwiduje się tą formę podatkowania. Od 2022 r. nie będzie możliwości wystąpić o jej przyznanie przez nowy podmiot. Dostępna będzie tylko dla tych, którzy będą kontynuować to rozliczanie, a więc rozpoczęli opodatkowanie w formie karty podatkowej najpóźniej w 2021 r. Zmienione przepisy w sprawie karty podatkowej wykluczają jednocześnie możliwość rozliczania się kartą podatkową w 2022 r., przez grupę medyków na kontraktach, którzy mają własną działalność (JDG) i wiążą się umową np. ze szpitalem lub przychodnią.

Co z powyższego wynika?

Fakt, że podmiot JDG rozliczający się liniową stawką 19%, będzie stratny minimum 270 zł miesięcznie (o ile nie będzie uzyskiwał dochodów) w stosunku do 2021 r. i o 4,9% więcej o ile będzie uzyskiwał dochody wyższe niż 3 010 zł.

Taki zatem przedsiębiorca „cwaniak”, o dochodach w granicach do 133.692 zł (rocznie) powinien przemyśleć zmianą formy opodatkowani, czy to wg skali podatkowej lub na ryczałt ewidencjonowany (z tym, że ryczałt nie dla każdej działalności)

O ile nie skala podatkowa, nie ryczałt i nie karta podatkowa, dla podmiotów uzyskujących dochody ponad 133.692 zł (rocznie) i dużo więcej, należy pomyśleć o innych formach prowadzenia działalności np. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością itp.

O pozostałych formach jednak w następnych wiadomościach.