Porady podatkowe
15.02.2016

O jakich terminach i możliwościach podatkowych powinna wiedzieć każda osoba prowadząca działalność gospodarczą i rozwiązaniach na jakie pozwala prawo podatkowe

Styczeń dla wszystkich podatników jest miesiącem, w którym muszą podjąć decyzję co do sposobu rozliczania podatków w danym roku i poinformować o swojej decyzji Urząd Skarbowy. Większość podatników, zwłaszcza tych prowadzących jednoosobową działalność pod własnym nazwiskiem wybiera najprostszą formę opodatkowania i nie zmienia jej przez cały okres prowadzenia działalności. Tym nie mniej każdy podatnik powinien wiedzieć, że na początku roku ma możliwość zmiany formy opodatkowania. Jednak musi pamiętać o obowiązujących terminach.

Ważne terminy i możliwości rozliczania się w 2016 roku

Podatnicy, którzy chcą dokonać zmiany płacenia, czyli rozliczania się z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego (PIT i CIT), oraz podatku VAT powinni poinformować o tym fakcie stosowny Urząd Skarbowy w terminie do dnia 20 lutego 2016 roku.

Podatnik może skorzystać ze zmiany rozliczenia z zasad ogólnych na podatek liniowy i odwrotnie, lub generalnie wybrać inną formę opodatkowania niż dotychczasowa. Tak wybrana forma co do zasady obowiązywać będzie przez cały rok podatkowy.
O ile jednak podatnik nic nie zmienia w formie dotychczasowego opodatkowania i rozliczania się z US, (stosuje założenia zadeklarowane w 2015 r.), nie ma obowiązku powiadamiania Urzędu Skarbowego – bo i nie ma wówczas o czym powiadamiać.

Możliwości rozliczania się w 2016 roku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej:

miesięcznie – wyliczamy i wpłacamy zaliczkę na podatek dochodowy (PIT lub CIT) tak samo podatek VAT należny – do Urzędu Skarbowego (dotyczy to wszystkich przedsiębiorców),
kwartalnie – wyliczamy i wpłacamy zaliczkę na podatek dochodowy (PIT lub CIT) tak samo podatek VAT należny (tylko tzw. mali podatnicy, oraz podatnicy rozpoczynający działalność w 2016 r.),
stała kwota zaliczki (tzw. forma uproszczona) – wpłacamy na podatek dochodowy (CIT lub PIT) przez 12 miesięcy stałą kwotę – (ta forma nie jest dostępna dla nowych firm rozpoczynających działalność w 2015 roku i w 2016 roku, oraz tych, które wykazały stratę w poprzednich dwóch latach),
ryczałt ewidencjonowany – podatnik z uzyskanego przychodu jest zobowiązany wpłacać co miesiąc: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% 3% lub 2% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Dla przypomnienia stawka 8,5% może dotyczyć również prywatnego wynajmu mieszkań. Uwaga – istnieje możliwość kwartalnego wpłacania ryczałtu ewidencjonowanego.
karta podatkowa – stała miesięczna kwota ustalona przez US.