Odwołania, skargi, apelacjeZamówienia publiczne
05.12.2011

Obiekt zabytkowy

Kognitariat – biuro księgowo-podatkowe w Warszawy, prezentuje korzystnie dla naszego Klienta rozwiązaną sprawę, związaną z zamówieniami publicznymi. Dotyczyła ona odrzucenia oferty złożonej przez naszego Klienta, mimo najlepszych zaproponowanych warunków, w uzasadnieniu tego postępowania podając nieprawdziwe informacje.

Nasz Klient przystąpił do przetargu zamówień publicznych, w którym Zamawiającym było Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Złożona przez niego oferta była najkorzystniejsza cenowo. Oferta ta dotyczyła „Projektu budowy nowej struktury funkcjonalnej Muzeum Etnograficznego przy ulicy Kredytowej 1 w Warszawie” o wartości ponad 5.000.000,00 zł.

Oferta ta została odrzucona, a w uzasadnieniu Zamawiający wskazał udzielnie nieprawdziwych informacji przez naszego Klienta. Zarzucono, że została podana nieprawda, co do wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu prac budowlano-konserwatorskich na obiektach zabytkowych przez naszego Klienta. Jako przykład wskazano m.in. budynek Sądu Okręgowego w Warszawie Al. Solidarności 127. Zamawiający uważał, że o ile ów obiekt, wpisany został w 2009 r na listę obiektów zabytkowych, to prace na nim wykonywane przez naszego Klienta w okresie 2003-2006, nie były pracami budowlanymi na obiekcie zabytkowym.

W związku z takim uzasadnieniem Michał Kaczmarski, z polecenia Klienta, złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Zawarto w nim zarzucenie odnośnie do Zamawiającego o naruszeniu art. 89 ust 1 pkt.2 oraz art. 89.ust.1 pkt.1 w związku z art. 82 ust.2 pzp., poprzez ich błędne (niewłaściwe) zastosowanie, jako podstawy odrzucenia oferty. Dotyczyło to faktu, że budynek Sądu Okręgowego w Warszawie Al. Solidarności 127 jest i był budynkiem zabytkowym w okresie 2003-2006.

Swoją opinie p. Michał Kaczmarski opierał na przepisach Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (uoz). Wskazywaliśmy, że obiektem zabytkowym jest każda nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową (patrz art.3 pkt 1 uoz).

W dniu 29 wrześni 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza, wydała korzystne dla naszego Klienta orzeczenie (syg akt KIO 1998/11), na mocy której nakazała powtórzenie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, którą to ofertą była ta złożona przez naszego Klienta.

Dzięki doskonałej znajomości naszych pracowników Ustawy Prawa Zamówień Publicznych i nie tylko sprawa była możliwa do wygrania. Osoby zmagające się z podobnymi sporami bądź poszukujące profesjonalnego i rzetelnego biura księgowo-podatkowego mogą skorzystać z usług biura Kognitariat z Warszawy. Prezentowana sprawa to tylko jeden z elementów działalności naszej firmy. Odnaleźć nas można w Warszawie, w Śródmieściu. Dzięki umiejscowieniu siedziby biura w obrębie Starego Miasta możemy mówić o lokalizacji pozwalającej na łatwe dotarcie do nas Klientów z wszystkich dzielnic Warszawy, w tym z:

  • Woli,
  • Pragi,
  • Mokotowa,
  • Żoliborza.