Aktualności
16.12.2019

Od 1 stycznia 2020 r., indywidualne numery podatnika tzw. mikrorachunki

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy podatnicy i płatnicy podatków, będą zobowiązani rozliczać podatki PIT, CIT i VAT za pośrednictwem indywidualnych numerów podatnika tzw. mikrorachunków, które zostały już nadane przez ministerstwo finansów bezpłatnie i które można sprawdzić (pobrać) w generatorze rachunków na stronie ministerstwa – do czego zachęcam i co jest koniecznością.

Uwaga!

Struktura mikrochrachunku odpowiada strukturze rachunku bankowego z tym, że wpisany jest tam nasz identyfikatora NIP lub PESEL. Ministerstwo przestrzega, aby nie dać się nabrać na SMS-y czy e-mail w tej sprawie, bo ono żadnych wiadomości tej sprawie nie wysyła (ani też w żadnej innej), stąd należy zachować szczególną ostrożność, o ile taką informacje otrzymamy aby się np. zalogować lub zapłacić.      

O ile podatnik przez pomyłkę do końca 2019 r., spróbuje uregulować zobowiązanie za pośrednictwem swojego indywidualnego numeru (mikrorachunku) to pieniądze do niego mają wrócić.

Z kolei jeżeli ktoś po 1 stycznia 2020 r., dokona pomyłkowej wpłaty innego podatku np. PCC na swój mikrorachunek, to aby go odzyskać procedura wyjaśniania będzie wyglądała podobnie jak teraz i trzeba będzie przedstawić dowód wpłaty właściwemu US i to wyjaśnić – stąd zalecam dużą ostrożność dokonywania wpłat – innych podatków niż PIT, CIT i VAT – po 1 stycznia 2020 r.

Pozostałe podatki po 1 stycznia 2020 r. będziemy regulować wg starych a więc dotychczasowych zasad – na właściwe rachunki właściwego miejscowo US zgodnie z siedzibą firmy tak samo miejscem naszego zamieszkania. Na te rachunki urząd skarbowy będzie dokonywał również zwrotów naszych podatków tak samo ich nadpłat a nie na mikrorachunek.

Jak widać, będziemy mieć do czynienia z bardzo dużą jakościowo zmianą w stosunku do tego co obowiązuje nas niemal od zawsze w zakresie wpłaty podatków i będzie obowiązywać już tylko do końca 2019 r. Przy czym podkreślam na razie od 1 stycznia 2020 r., tylko dla trzech podatków PIT, CIT i VAT.

Co to oznacza, to że po 1 stycznia 2020 r., zmiana adresu zamieszkania tak samo siedziby firmy, z którą wiązała się zmian właściwości urzędu skarbowego, która z kolei powodowała, że musieliśmy na nowo poznawać nowe numery kont bankowych nowego urzędu skarbowego i na nie dokonywać wpłat – nie będzie już miała miejsca.

Od 1 stycznia 2020 r. nie będzie już problemem zmiana adresu, bo nie ważne gdzie będziemy zarejestrowani, zawsze będziemy wpłacać na swój indywidualny mikrorachunek.

To niestety chyba jedynie ułatwienie, bo kolejne a więc fakt sprawdzania w dowolnym momencie stanu naszych rozliczeń (sald) z US, to nic przy tym, że od 1 stycznia 2020 r., to US będzie miał natychmiastową informacje o naszych zobowiązaniach bądź ich braku wobec niego.  

Nasz indywidualny rachunek bankowy (mikrorachunek) w początkowej fazie zmian informatycznych, będzie wykorzystywany wyłącznie do wpłat i identyfikacji podmiotu który uregulował podatek (saldo rozliczeń) ale już bez historii wpłat, o tych ostatnich dowiemy się kontaktując się z urzędem skarbowym.

Oczywiście w późniejszej fazie zmian informatycznych, będzie można wpłacać wszystkie należności na rzecz urzędów skarbowych, sprawdzić historię wpłat, ale też załatwić wszystkie sprawy podatkowe logując się na swój profil na Portalu Podatkowym – który ma zostać utworzony w ramach projektu e-Urząd Skarbowy – którego faza tworzenia już się zaczęła, a ma zakończyć definitywnie za trzy lata, przy czym stopniowo mają być dodawane nowe funkcjonalności.