Odwołania, skargi, apelacje
05.12.2011

Prawo do odliczania podatku VAT z faktur od niezarejestrowanych podatników

Przedstawiamy kolejny spór o możliwość odliczenia podatku VAT z faktur VAT wystawianych od niezarejestrowanych podatników w przypadku, kiedy Klient nie był z tym faktem zaznajomiony. Michał Kaczmarski wraz z Marzenną Kaczmarską z biura Kognitariat z Warszawy, sporządzili odwołanie, dzięki któremu sprawa została rozwiązana na korzyść Klienta.

Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany zakwestionował prawo do odliczenia podatku VAT z faktur VAT od podatników, którzy

  • w jednym przypadku nie byli zarejestrowani na potrzeby podatku VAT,
  • w drugim przypadku,  z uwagi na fakt, że po dniu wyrejestrowania z podatku VAT, taki podatnik wystawił faktury VAT na wykonane prace.

Sporna kwota to 85.525,00 zł. Michał Kaczmarski – specjalista w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego, wraz z Marzenną Kaczmarską – doradcą podatkowym, która udzielała merytorycznego wsparcia, zdecydowali się na wniesienie, w imieniu Klienta, odwołania od decyzji US Warszawa Bielany z dnia 03.02.2011 r. (znak 1432/PP-1III/4400-45/4/2011/ANZ).

W odwołaniu tym zawarto szeroką argumentację, która ukazywała, że takie postępowanie pracowników kontroli skarbowej jest niedopuszczalne. Powołując się na orzeczenia Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości (ETS) oraz orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), jaki i judykaturę prawa udowodniono, że o ile kontrolerzy podatkowi nie udowodnią że dana czynność nie była wykonana oraz nie została zapłacona, czy też, że podatnik ów wiedział, że otrzymuje faktury od niezarejestrowanego lub wyrejestrowanego podatnika VAT, to nie można arbitralnie kwestionować prawidłowo zaksięgowanych faktur VAT, które de facto wykazują rzeczywistą czynność (wykonaną usługę, dostawę towarów) i zapłatę za tę usługę (dostawę towarów).

W dniu 24 sierpnia 2011 roku, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w decyzji  nr 1401/PTV-III/4407-87/11MS, zgodził się ze stanowiskiem prezentowanym przez Michała Kaczmarskiego i Marzennę Kaczmarską. Tym samym potwierdził zasadność dobranych argumentów oraz uchylił decyzję wydaną przez niższą instancję.

Dobór właściwych argumentów oraz uzasadnienie ich odpowiednimi przepisami prawnymi w dużej mierze przesądza o wygraniu spory w kwestiach gospodarczych i podatkowych. Biuro księgowo-podatkowe z Warszawy, doświadczone w rozstrzyganiu sporów podatkowych na korzyść Klienta, zaprasza do skorzystania z oferowanych usług. Siedziba biura znajduje się na Starym Mieście w Warszawie (dzielnica Śródmieście), blisko takich okolic, jak:

  • Praga,
  • Mokotów,
  • Żoliborz,
  • Wola.