Porady podatkowe
03.04.2014

Zasady odliczania VAT od samochodów osobowych po 1 kwietnia 2014 roku

Informowaliśmy Państwa o zmianach w zasadach odliczania podatku VAT od samochodów osobowych, które zostaną wprowadzone w życie od 1 kwietnia 2014 roku. Dzisiaj Michał Kaczmarski – doradca podatkowy biura Kognitariat – bliżej przedstawia obowiązujące zasady, w związku z często pojawiającymi się mylnymi informacjami. Skupi się on na trzech ważnych datach – 8 kwietnia, 2 maja oraz 30 czerwca (2014 roku).

8 kwietnia 2014
Posiadając samochód osobowy – niezależnie od rodzaju, typu, wieku itp. – i pragnąc zacząć wykorzystywać go wyłącznie do działalności gospodarczej, należy zgłosić ten fakt do właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenie powinno być dokonane w ciągu 7 dni od powzięcia decyzji i zgłoszone w formularzu VAT-26. W praktyce oznacza to, że zgłoszenia należy dokonać do 8 kwietnia (ponieważ ustawa zaczyna obowiązywać od 1 kwietnia 2014 r). Tylko wtedy będzie możliwość odliczania 100% VAT od wszelkich wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu.
Jeśli nie dokona się takiego powiadomienia do 8 kwietnia to nie odliczymy podatku z faktur dokumentujących np. zakup paliwa, pomiędzy 1 kwietnia a 20 kwietnia, z tym że będzie taka możliwość od 20 kwietnia. Dodatkowo należy założyć ewidencję przebiegu pojazdu oraz mieć sporządzony regulamin jego użytkowania.
Prowadzenie wspomnianej ewidencji jest obowiązkowe. Powinna zawierać ona:

 • numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,
 • dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,
 • stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji,
 • stan licznika na koniec każdego okresu rozliczeniowego
 • stan licznika na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,
 • wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu obejmujący:
 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd – dokąd),
 • liczbę przejechanych kilometrów,
 • imię i nazwisko oraz
 • podpis osoby kierującej pojazdem

Oprócz ewidencji należy stworzyć regulamin użytkowania pojazdu. Najważniejsze, aby znajdował się w nim zapis o wyłączeniu możliwości wykorzystywania auta do celów prywatnych, zarówno przez właściciela firmy, jak i pracowników, oraz że oświadczenie to znane jest pracownikom.

Jeśli samochód został zakupiony po 1 kwietnia 2014 roku to zgłoszenie VAT-26 trzeba dostarczyć do US w ciągu 7 dni od momentu przeznaczenia pojazdu na wyłącznie służbowe cele.

2 maja 2014

Samochody leasingowe z homologacją na ciężarowe (N1)

Jeśli przed 1 kwietnia 2014 zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy z homologacją N1, od którego rozpoczęliśmy odliczanie 100% VAT, a także pojazd został nam wydany przed tą datą to także musimy zarejestrować tę umowę w US do 2 maja 2014 rok. Jest to konieczne, aby nadal odliczać 100% VAT od kolejnych rat leasingowych.

Po przedstawieniu umowy, a więc dowodu rejestracyjnego w urzędzie skarbowym, otrzymamy specjalną pieczątkę, która uprawni nas do dalszego korzystania z tego odliczenia.

W przypadku, jeśli po 1 kwietnia została zawarta umowa leasingu samochodu z homologacją N1 (z kratką lub bez), dopiero wtedy został wydany pojazd lub podatnik nie przedstawił umowy do 2 maja 2014 roku, to wówczas będzie on mógł odliczać tylko 50% VAT.

Każdy samochód wykorzystywany w celach służbowych w każdym momencie może zostać przekwalifikowany, jako pojazd służący do celów mieszanych lub wyłącznie osobistych. Wiąże się to z rozliczaniem 50% VAT oraz ewentualną (w okresie 60 miesięcy), proporcjonalną korektą VAT odliczonego przy jego nabyciu.

Jeśli urząd skarbowy wykaże, że pojazd był stosowany niezgodnie z przeznaczeniem, wówczas może zasądzić karę skarbową – w skrajnych przypadkach, w firmach gdzie obecna jest flota samochodowa, mogą one dojść nawet do 16 mln złoty.

30 czerwca 2014

Samochody specjalne

Po 1 kwietnia 2014 roku możliwość odliczania 100% VAT od wszystkich wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu będą mieli Ci użytkownicy, którzy posiadają samochodu, których konstrukcja fabryczna wyklucza w praktyce użycie ich w celach prywatnych, np. z jednym rzędem siedzeń, samochody typu VAN, typu pick-up oraz niektóre pojazdy specjalne.

Dla tych pojazdów nie będzie wymagane tworzenie specjalnej ewidencji (kilometrówki). Jednocześnie nałożony zostaje na nie obowiązek dodatkowych badań technicznych które powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli do końca czerwca br.).

Wykup samochodu z leasingu

Wykup samochodu osobowego, od którego odliczano 100% VAT jest transakcją odrębną od samej umowy leasingowej przez co po wykupie pojazdu będzie można odliczyć VAT tylko w takiej wysokości w jakiej będą umożliwiały to przepisy obowiązujące w chwili realizacji wykupu, a wiec w przypadku samochodów z homologacją N1, po 1 kwietnia będzie to 50% VAT.

Wykorzystanie pojazdu na cele mieszane (służbowe i prywatne)

Jeśli pojazd będzie wykorzystywany do celów mieszanych, to jego użytkownik nie ma obowiązku ani prowadzenia specjalnej ewidencji (kilometrówki), ani zgłaszania tego faktu do US na druku VAT-26.
Jednak przy mieszanym użytkowaniu będzie można odliczyć tylko 50% VAT (a nie jak do tej pory 60% max 6 tys. zł) od wszystkich opłat związanych z umową leasingową. Zalicza się do nich: czynsz inicjalny, raty miesięczne i wykup. 50% VAT dotyczyć będzie także wydatków eksploatacyjnych takich jak koszt przeglądów, części zamiennych, opon, itd. Dodatkowo, nie ma możliwości odliczać VAT od paliwa – ustawodawca przewiduje, że 50% VAT od paliwa będzie można odliczać, ale dopiero od 1 lipca 2015 roku – to też może się jeszcze zmienić.
Od kosztu paliwa – w przypadku samochodów osobowych z homologacją ciężarową (z kratką lub bez), wykorzystywanych do celów mieszanych – w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 można było odliczać 100% VAT, natomiast od 1 kwietnia 2014 r, można odliczać 50% VAT.

Zasady sprzedaży używanych samochodów firmowych

Po 1 kwietnia 2014 nie można sprzedać używanego samochodu firmowego ze stawką VAT zwolnioną. Nie jest to możliwe nawet wtedy, jeżeli nie można było odliczyć pełnego VAT przy jego nabyciu, chyba że był on wykorzystywany w 100% do działalności zwolnionej.
Od tego czasu sprzedaż samochodów osobowych, które były majątkiem firmy można sprzedawać naliczając VAT 23%. W tym z przypadku będzie istniała możliwość dokonania korekty nieodliczonego VAT w okresie maksymalnie 60 miesięcy od nabycia (proporcjonalnie do okresu użytkowania pojazdu osobowego).

Zachęcamy do kontaktu z biurem księgowo-podatkowym Kognitariat z Warszawy w celu uzyskania i innych wiadomości na temat nowych praw podatkowych, wprowadzonych w roku 2014. Nasi doradcy podatkowi udzielą wszelkich informacji oraz pomogą w właściwej interpretacji prawa. Księgowe zatrudnione w naszym biurze zajmą się kwestią finansowo-podatkową każdej firmy. Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby w Warszawie, w Śródmieściu, na terenie Starego Miasta. Szczególnie serdecznie zapraszamy osoby z:

 • Mokotowa,
 • Żoliborza,
 • Woli,
 • Pragi.