Porady podatkowe
12.02.2014

Odliczanie VAT od samochodów w 2014 roku

Od 1 kwietnia 2014 roku ma zostać zmieniona ustawa o VAT w zakresie odliczania podatku od zakupu pojazdu i paliwa do niego, niezbędnych napraw itp. Michał Kaczmarski, który zajmuje się doradztwem podatkowym w biurze Kognitariat w Warszawie przedstawia zmiany, jakie będą obowiązywać. Zapraszamy do zapoznania się z tymi informacjami.

Opisywane zmiany wejdą w życie od 1 kwietnia 2014 roku. Osoby, które do tego czasu, tj. w okresie między 1 stycznia 2014, a 31 marca 2014 dokonały zakupu samochodu osobowego w leasingu będą mogły odliczyć 100% VAT do końca trwania umowy leasingu, o ile zostanie zawarta ona w tym ww. okresie oraz zostanie zgłoszona w urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia 2014. Jednocześnie samochód musi być fizycznie wydany odbiorcy w tym wymienionym okresie.

Od 1 kwietnia 2014 roku będzie istniała możliwość odliczenia 50% podatku VAT od zakupu samochodu osobowego, wynajmu takiego samochodu bądź jego leasingu. Warunkiem jest to, że pojazd ten będzie wykorzystywany do celów mieszanych, tj. do celów prywatnych i firmowych.

Możliwość odliczenia 100% VAT nadal będzie istniała, ale tylko wtedy, jeśli samochód będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie na cele firmowe. Jednocześnie aby udowodnić, że nie stosowano go do celów prywatnych konieczne będzie prowadzenie ewidencji przebytych kilometrów, tzw. kilometrówki.
Jeśli pojazd przeznaczony tylko do celów firmowych będzie jednak wykorzystywany także do na użytek prywatny to konieczne będzie skorygowanie wcześniej odliczonego podatku o 50%.

Analogiczna sytuacja jest w przypadku dokonywania niezbędnych napraw i zakupu części zamiennych. 100% VAT przysługuje samochodom wykorzystywanym tylko w celach firmowych, 50% – w celach mieszanych.
Jeśli chodzi o zużywane paliwo i możliwość odliczenia podatku VAT z faktur wystawianych podczas jego zakupu to będzie istniała możliwość odliczania 50% VAT, ale dopiero od 1 stycznia 2015 roku – niezależnie od tego, czy samochód używany jest do celów firmowych, czy prywatno-firmowych.
Nowym elementem kodeksu karnego skarbowego jest to, że w przypadku nie dostarczenia informacjo w wykorzystywaniu samochodu wyłącznie w celach biznesowych, może zostać nałożona kara grzywny.

Biuro Kognitariat proponuje usługi księgowo-podatkowe dla osób fizycznych i prawnych. Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy. W ramach naszych działań zajmiemy się, m.in. właściwym rozliczeniem podatku VAT, także od zakupu, wynajmu lub leasingu samochodów osobowych, a także kosztów związanych z ich użytkowaniem. Zapraszamy do Warszawy, do Śródmieścia (Stare Miasto) – do naszego biura w prosty sposób można dotrzeć z dzielnic:

  • Mokotów,
  • Wola,
  • Praga,
  • Żoliborz.