Porady podatkowe
20.12.2013

100% czy 60% odliczenia podatku VAT z faktury zakupów samochodów osobowych?

Prawo podatkowe daje szanse przedsiębiorcą odliczenia 100% podatku VAT od faktury zakupu lub wykupu samochodów osobowych. Michał Kaczmarski – doradca podatkowy biura Kognitariat z Warszawy przedstawia sposoby, dzięki którym jest to możliwe. Zapraszamy do zapoznania się z tymi najnowszymi informacjami.

Aby odliczyć 100% podatku VAT od faktury zakupy lub wykupu samochodu, w tym także pojazdu z leasingu operacyjnego, można skorzystać z jednej z dwóch ustawowych możliwości. Jeśli przedmiotem działalności podatnika jest:
Odsprzedaż danych pojazdów – Handel detaliczny samochodami PKD 45.11.Z oraz 45.19.Z.
Oddanie danych pojazdów w odpłatne użytkowania, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze. Z zaznaczeniem, ze pojazdy te będą wykorzystywane przez podatnika przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy (wynajem samochodów osobowych -PKD 77.11.Z oraz 77.12.Z).

To zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 7 ustawy o VAT nie stosuje się ograniczeń w odliczaniu VAT przy nabyciu samochodów osobowych – muszą być spełnione warunki przedstawione powyżej.

Ad 1.
Możliwość odliczenia 100% VAT od zakupu/wykupu samochodu w sytuacji jego odsprzedaży pojazdu w ramach działalności gospodarczej jest wykonalne, jeśli w zakresie działalności firmy jest ujęty zapis o handlu samochodami. Ważne jest, aby nie była to czynność pojedyncza i incydentalna.
Warto zaznaczyć, że spełnienie warunków formalnych to tylko jedno z wymagań. Jeśli nie zostanie dopłeniona druga kwestia, tj. odsprzedaż auta będzie miała charakter jednostkowy, działalność handlu pojazdami nie będzie miała przełożenia na rzeczywistość to wówczas nie jest możliwe odliczenie 100% VAT. Pozostaje wówczas możliwość odliczenia 60% VAT ( w przypadku samochodu osobowego) od zakupu.wykupu pojazdu z leasingu.

Ad 2.
Odliczanie VAT od rat leasingowych, traktuje się jako nabycie usługi, a więc jest to jedna czynność. Wykup lub nabycie samochodu należy postrzegać jako drugą, odrębną czynność, gdyż jest to uznawane za nabycie towaru. W sytuacji, kiedy wykupujemy pojazd po skończonej umowie leasingu, a następnie sprzedajemy go lub wynajmujemy, to wówczas czynność tę traktujemy jako zakup towaru, a więc możemy odliczyć 100% VAT.
Jednocześnie należy pamiętać o warunkach przedstawionych w Ad. 1, które powinny być spełnione, aby możliwe było odliczenie 100% podatku VAT.

Pewna wątpliwość rodzi się w przypadku nie odsprzedaży, ale wynajęcia pojazdu. Rodzi się wówczas pytanie, czy jeśli samochód jest wynajmowany przed planowanym wykupem w okresie dłuższym niż 6 miesięcy, a po dokonaniu wykupu np. miesiąc, to czy wtedy istnieje możliwość i prawo pozwalające na 100% odliczenie VAT czy również musi minąć okres powyżej 6 miesięcy.
Zdaniem doradcy podatkowego Michała Kaczmarskiego jeśli umowa wynajmu przed wykupem z leasingu trwała 5-6 miesięcy lub więcej, a po wykupie z leasingu została wymówiona umowa najmu po np. miesiącu i leasingobiorca planuje sprzedaż pojazd – to ma on możliwość odliczyć 100% VAT. W innym przypadku trzeba by czekać łącznie 12 miesięcy ze sprzedażą pojazdu, a to nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach (analizując wykładnię językową). Przepisy ograniczające prawo do odliczenia samochodów osobowych nie powinny być poddawane wykładni rozszerzającej. Z kolei wykładnia celowościowa ustawy o VAT, wskazuje że ustawodawca zamierzał ograniczyć odliczenie VAT w sytuacjach, wykorzystywania samochodów osobowych na potrzeby prywatne, choć i tak „furtką” okazało się tu możliwość najmu takich samochodów.

Michał Kaczmarski wskazuje, że cały czas jest mowa o dokładnie tym samym towarze. To, że miała miejsce umowa leasingu (usługa), a potem sprzedaż towaru, nie powinno wpływać na to, że nadal pozostaje to ten sam przedmiot, a tym samym ciągłość jego opodatkowania.
W orzeczeniach sądowych i interpretacjach podatkowych wydawanych przez organy nadzorujące nie można odnaleźć identycznych lub analogicznych przypadków. Znajdują się jedynie opinie organów podatkowych w zakresie możliwości 100% odliczenia VAT od wszystkich rat leasingu samochodu osobowego, w sytuacji tylko jednokrotnego 6-cio miesięcznego jego wynajmu (np. pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 maja 2011 r., ILPP2/443-450/11-2/AK oraz ILPP2/443-450/11-3/AK, podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 15 lipca 2009 r. (ILPP2/443-560/09-4/MR.)
Na postawie wszystkich przedstawionych okoliczności można podsumować, ze przepisy prawne, jak i podejście liberalne organów podatkowych pozwalają na 100% odliczenie VAT od wykupu samochodu osobowego:

  • w sytuacji zarówno natychmiastowej jego sprzedaży (pod warunkiem że nie jest to incydentalna sprzedaż oraz mamy wpis w działalności)
  • w sytuacji niespełnienia po wykupie warunku sześciomiesięcznego wynajmu, o ile wcześniej choć raz taki samochód był wynajmowany przez okres 6 miesięcy.

Michał Kaczmarski to wybitny doradca podatkowy biura Kognitariat z Warszawy. Zajmuje się analizowaniem niejasnych i skomplikowanych praw podatkowych i gospodarczych, aby jak najlepiej służyć Klientom. W przypadku wątpliwości podatkowo-finansowych lub problemów z poprawnym księgowaniem kosztów ponoszonych przez firmę zapraszamy do naszej siedziby naszego biura Kognitariat na Stare Miasto – Śródmieście, Warszawa. W sposób profesjonalny udzielmy Państwo niezbędnej pomocy i zagwarantujemy możliwość długiej, rzetelnej i komfortowej współpracy. Do kontaktu zapraszamy wszystkich zainteresowanych, także z najbliższych nam okolic, tj.:

  • Pragi,
  • Woli,
  • Mokotowa,
  • Żoliborza.