Odwołania, skargi, apelacje
28.03.2007

VAT – odliczenie od niezarejestrowanego podatnika

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawą dotyczącą zaskarżenia do sądu decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który nieprawidłowo zinterpretował przepisy podatkowe, dotyczące odliczania podatku VAT od niezarejestrowanego podatnika. Wyrok został wydany na korzyść Klienta biura Kognitariat z Warszawy, dzięki skardze i argumentacji stworzonej przez Michała Kaczmarskiego – specjalisty od prawa podatkowego i gospodarczego, który jest pracownikiem naszego biura.

Dnia 14 czerwca 2006 roku, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie, wydał decyzję (nr 1442/TP/4400/104/MŁ/06), która stwierdzała, że Klient biura Kognitariat niesłusznie odliczył podatek VAT, ponieważ w momencie wystawiania faktury nie był jeszcze zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Decyzja ta została ponownie skierowana do rozpatrzenia, po czym w dniu 4 października 2006 r. podtrzymał ją Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (syg. US.1401/VR/4407-293/06/WD).

W związku z tym, Michał Kaczmarski na prośbę Klienta sporządził skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA), w której argumentował błędne interpretowanie prawa podatkowego przez pracowników aparatu skarbowego.

W dniu 28 marca 2007 roku został wydany wyrok w tej sprawie (znak III S.A.Wa 3913/06), na mocy którego uchylono w całości ww. błędne decyzje organów podatkowych. Sprawa została rozwiązana na korzyść Klienta.

Jeśli jesteś w podobnej sytuacji, jak ta opisywana powyżej – skorzystaj z usług biura księgowo-podatkowego Kognitariat. Znajdziesz nas w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście. Dzięki swojej dogodnej lokalizacji możemy zaprosić klientów z całego miasta i okolic, w tym z:

  • Mokotowa,
  • Żoliborza,
  • Woli,
  • Pragi.

Prowadzimy doradztwo podatkowe i nie tylko – sprawdź, z jakich usług możesz skorzystać decydując się na współpracę z nami.