KORONAWIRUSZUS
24.03.2020

Odroczenie płacenia składek ZUS – uproszczona procedura

W oczekiwaniu na nie odroczenie płacenia składa do ZUS o trzy miesiące, ale ich całkowite umorzenie (a więc nie płacenie), obecnie mogę jedynie przekazać, że po fali krytyki jaka przetoczyła się w Internecie w tym mediach społecznościowych, z uwagi bardzo rozbudowaną formę tego wnioski oraz ilość danych tak finansowych księgowych jak i osobistych majątkowych przez składającego taki wniosek (patrz moja widomość March 19, 2020 Subject: ZUS i wniosek o odroczenie płatności składek czy oby na pewno?), ZUS uprościł ten wniosek.

W dniu wczorajszym (23 marzec) ZUS poinformował, że otrzymał zgodę Komisji Europejskiej, że odroczenie o trzy miesiące składek oraz zawieszenie realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowią pomocy publicznej (de minimis) dzięki czemu, wniosek będzie miał uproszczoną formę sprowadzoną do niezbędnego minimum.   

Jak podkreśla Prezes ZUS, aby wypełnić obecnie uproszczony wniosek: “Należy tam również krótko, w żołnierskich słowach wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową wnioskodawcy, że nie ma możliwości opłacenia w terminie należności”.  Oczywiście należy podać podstawowe dane, w tym NIP, REGON lub PESEL.

W treści wniosku należy zaznaczyć odpowiednią kratkę, w zależności od tego, o co wnioskujemy, np. odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego, zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie.

Wniosek, jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości. 

Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) – pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. 

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy sprawę, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą.

Po otrzymaniu umowy należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać do ZUS.

ZUS przyjmuje skany ale w późniejszym terminie będzie koniecznym przesłać oryginały.