Odwołania, skargi, apelacje
15.06.2000

Odsetki od kredytu, jako koszty podatkowe

Biuro księgowo-podatkowe Kognitariat z Warszawy prezentuje sprawę błędnego interpretowania prawa podatkowego przez urząd skarbowy. Dzięki interwencji naszych pracowników, złożone przez podatnika odwołanie zostało pozytywnie rozpatrzone na jego korzyść.

W dniu 15 czerwca 2000 roku Izba Skarbowa Warszawa Śródmieście wydała decyzję (1523/BF-II/4351-592/RS/201), która uchylała decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście (znak US.53/DP-II/452/314/99), stwierdzając tym samym, że odwołanie od ww. decyzji podlega uwzględnieniu.

Omawiana sprawa dotyczyła m.in. odsetek od kredytu, jakie zostały naliczone Klientowi biura Kognitariat – nasi pracownicy zakwalifikowali je jako koszty podatkowe. Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście odmówił takiego rozpatrywania sprawy i wezwał Klienta do zapłaty 28.332 zł.

Nasi pracownicy sporządzili stosowne odwołanie, dotyczące prawidłowego stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykazaliśmy jego błędne interpretowanie przez urzędników Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście. Dzięki naszej argumentacji zdołaliśmy udowodnić, że US postępuje niezgodnie z prawem i na niekorzyść naszego Klienta. Sprawa została rozwiązana pomyślnie.

Osoby, które poszukują porady z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego zapraszamy do biura podatkowo-księgowego Kognitariat, które znajduje się w Warszawie, w Śródmieściu. Do kontaktu zachęcamy także osoby z:

  • Mokotowa,
  • Żoliborza,
  • Woli,
  • Pragi.