Archiwum dla kategorii ‘Odwołania, skargi, apelacje’

Odwołania, skargi, apelacje
11.05.2011

PDOF – ulga mieszkaniowa PIT-36

Pit 36 i ulga mieszkaniowa na remont mieszkania i zakup nieruchomości gruntu a podatki. Poznaj wygraną sprawę o nieprawidłowości w zeznaniu podatkowym

Odwołania, skargi, apelacje
08.07.2009

PDOF – nieujawnione dochody

Nieujawnione dochody – poznaj sprawę o wszczętego postępowania urzędu skarbowego w sprawie nieujawnionych dochodów i wygraną podatnika – Kognitariat

Odwołania, skargi, apelacje
22.06.2009

PDOF – koszty podatkowe (zakup paliwa, amortyzacja budynku itp.)

Koszty podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych – poznaj sprawę o wygranej z urzędem skarbowym, który kwestionował kwalifikację wydatków firmy

Odwołania, skargi, apelacje
11.06.2009

VAT 7% – przewóz osób

Przewóz osób i podatek VAT 7 procent od prowadzonej działalności. Wygrana sprawa w WSA o naruszeniu przepisów podatkowych wygrana przez podatnika – sprawdź

Odwołania, skargi, apelacje
15.05.2009

VAT 0% dla czasopism specjalistycznych

Interpretacje podatkowe poetwierdzine przez Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania 0% VAT dla czasopism specjalistycznych i drukarni – sprawdź tę sprawę

Odwołania, skargi, apelacje
22.04.2009

SKO – Niższa opłata za wieczyste użytkowanie gruntu

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu w Łebie – poznaj spór o płaceniu zwiększonej składki za użytkowanie gruntu, którą wygrał użytkownik – Kognitariat

Odwołania, skargi, apelacjeZamówienia publiczne
11.08.2008

Omyłki rachunkowe oraz błąd przy wadium

Zamówienia publiczne – poznaj wygraną sprawę zarzutu złego obliczenia wadium i omyłek rachunkowych w przystąpieniu do przetargu – Kognitariat

Odwołania, skargi, apelacje
13.06.2008

Ryczałt 8,5% kierowców wynajmujących się do pracy

Ryczałt ewidencjonowany – poznaj stawki dla firmy zajmującej się przewozem osób i wygraną sprawę w WSA, dzięki której klient może stosować 8,5% stawki