KORONAWIRUS
14.04.2020

Ogólnopolska Infolinia i kolejne propozycje z projektu Tarczy 2,0

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że działa już ogólnopolska infolinia dla przedsiębiorców i ich pracowników pod nr tel. 732 122 500 lub 22 484 84 84 

Można uzyskać tam wszelkie niezbędne informacje na temat rozwiązań zawartych w już przygotowanej przez rząd Tarczy Antykryzysowej tzw. 1,0 i kolejnej która się tworzy 2,0

Konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16

Przypominam że działa również strona internetowa dotycząca Tarczy Antykryzysowej – https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/

W kwestii składania wniosków o niskooprocentowana pożyczkę do 5 tys. zł., która może być umorzona – wnioski składamy do powiatowych urzędów pracy w przypadku mikro przedsiębiorców.

Uwaga!

w ramach powstającej tarczy 2,0 mają ją otrzymać poza mikro przedsiębiorcami, również samozatrudnienieni bez warunkowania tego progiem przychodowym a warunkiem jej umorzenia, ma być nie likwidowanie firmy przez min. 3 miesiące od wystąpienia o umorzenie w przypadku samozatrudnionych a dla mikro przedsiębiorcy utrzymania przez ten sam okres stanu zatrudnienia!

Z kolei wojewódzkie urzędy pracy rozpatrują wnioski o dofinansowania do wynagrodzeń mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ale tylko o ile przedsiębiorca nie skorzystał ze zwolnienia z niepłacenia przez trzy miesiące składek do ZUS oraz nastąpił u niego spadek obrotów:

  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
  • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

W obu przypadkach o wsparcie można wnioskować za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. tam też jest dostępna lista powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy