Odwołania, skargi, apelacjeZamówienia publiczne
11.08.2008

Omyłki rachunkowe oraz błąd przy wadium

Przedstawiamy kolejny sukces Michała Kaczmarskiego i biura Kognitariat z Warszawy. Dzięki sporządzeniu przez p. Kaczmarskiego rzeczowego odwołania, Klient naszego biura udowodnił brak pomyłki w obliczaniu wadium, potrzebnego do wykonania zamówienia publicznego, które wygrał w przetargu.

Klient naszego biura przystąpił do oferty przetargowej „Przebudowa i modernizacja Ośrodka Rozbrat przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie”, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego. Działając w Konsorcjum, jako główny wykonawca, złożył stosowane zaświadczenia, w tym także wymagane tzw. wadium. Oferta Konsorcjum była najkorzystniejsza pod względem finansowym i została wybrana przez Zamawiającego.

Po wygraniu przetargu został złożony protest, przez drugiego w kolejności oferenta. Zarzucił w nim, że zwycięskie Konsorcjum oraz Zamawiający naruszyli przepisy art. 89 ust 1 pkt. 6 – Prawa Zamówień Publicznych (PZB) – powołał się na pomyłkę rachunkową w obliczaniu ceny – oraz zarzucił naruszenie art. 24 ust 2 pkt. 4 PZB. – czyli błąd dotyczący składnia wadium przez Konsorcjum.

Michał Kaczmarski podjął się sporządzenia opinii, co do niezasadności złożonego protestu. Powołujący się na stan prawny oraz wszystkie fakty prezentowane przez Klienta przytoczył argumenty świadczące o jego prawidłowym wyliczeniu i złożeniu wadium. Opinia ta bez dokonywania w niej jakichkolwiek zmian czy poprawek, posłużyła Zamawiającemu do udzielenia w dniu 7 sierpnia 2008 r odpowiedzi w formie odrzucenia protestu.

Po zapoznaniu się z zaprezentowaną argumentacją, drugi oferent w przetargu zamówienia publicznego, zgodził się z rozstrzygnięciem protestu i odstąpił od kontynuowania protestu. Nie złożył on odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Sprawa została rozstrzygnięta na korzyść naszego Klienta i bez konieczności wszczynania postępowania sądowego. Złożona przez Konsorcjum oferta przetargowa, została przyjęta i Zamawiający powierzył naszemu Klientowi – „Przebudowę i modernizację Ośrodka Rozbrat przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie”, opiewającą na kwotę 11.000.000 zł.

Wszystkie osoby lub firmy, które zostały nieprawidłowo potraktowane w przypadku zamówień publicznych czy innych okoliczności, mogą skorzystać z usług doradcy podatkowego i specjalisty od prawa podatkowego i gospodarczego. Taką pomoc oferuje biuro księgowo-podatkowe Kognitariat z Warszawy. Mieścimy się w dzielnicy Śródmieście i zapraszamy wszystkie osoby z Warszawy, jak i okolic, w tym z:

  • Pragi,
  • Woli,
  • Żoliborza,
  • Mokotowa.