Porady podatkowe
20.01.2014

Wykup samochodu z leasingu operacyjnego i jego sprzedaż po 6 miesiącach bez wykazywania przychodu

Osoby, które poszukują informacji na temat możliwości sprzedaży pojazdu wykupionego z leasingu operacyjnego bez wykazywania przychodu, zapraszamy do zapoznania się z informacjami przedstawionymi przez Michała Kaczmarskiego, doradcę podatkowego biura Kognitariat z Warszawy.

Samochód, który został wykupiony z leasingu operacyjnego może być sprzedany bez wykazania przychodu. Jest to możliwe nawet wtedy, kiedy wykupu zawierała nazwę działalności gospodarczej podatnika. Jeśli podatnik ten nie rozliczył owej faktury w kosztach firmy, nie wykorzystała pojazdu w działalności firmy, to fakt ten jest przesądzający o nabyciu pojazdy na potrzeby osobiste, a nie na potrzeby działalności gospodarczej. Wówczas to, po upływie 6 miesięcy od wykupu z leasingu można sprzedać pojazd nie wykazując przychodu.

Jest to wniosek, jaki płynie z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (WSA) – I SA/Po 574/13. Wyrok ten dotyczył sprawy między podatnikiem, a  organem podatkowym, a przedmiotem sprawy było nie wykazanie (po wyroku uznano, że uzasadnione) przychodu od sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego, który po wykupie z tego leasingu, nie został przeznaczony do działalności gospodarczej, tylko na własny użytek. Powołano się tu na art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o PIT – w zakresie sprzedaży majątku prywatnego po upływie 6 miesięcy.

Sprawa w WSA odbyła się po wydaniu niekorzystnej dla podatnika interpretacji podatkowej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPB1/415-25/13-2/IM), w której wskazał, że sprzedaż ta powinna być opodatkowana. Dyrektor Izby Skarbowej powołał, że zasady wynikające z art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o PIT, nie znajdą zastosowania w tej sprawie, ponieważ podatnik (przedsiębiorca) wykorzystywał auto w firmie w czasie trwania leasingu. Zdaniem urzędnika nie można wówczas mówić o sprzedaży majątku prywatnego, tylko o sprzedaży składnika majątku firmowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, gdzie przychód taki nie powstanie, tylko wówczas, jeśli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wycofany z działalności a dniem jego odpłatnego zbycia upłynęłoby co najmniej 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT).

WSA podważył te interpretację wskazując, że wcześniejsze użytkowanie samochodu nie oznacza, że będzie to generowało przychód w firmie, który należy wykazywać do 6 lat po wycofaniu środków trwałych z działalności gospodarczej, o ile są w tym czasie zbywane.

Fakt, że mowa o leasingu operacyjnym nie powoduje, że pojazd został wprowadzony do środków trwałych działalności oraz nie wskazuje, że był on używany na potrzeby działalności gospodarczej. WSA uznało, że jest to przypadek sprzedaży majątku prywatnego i nie trzeba wykazywać przychodu – o ile taka sprzedaż dokonywana jest w okresie po upływie 6 miesięcy od nabycia przedmiotu sprzedaży (art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o PIT).

Osoby, które uważają, że zostały nieprawidłowo osądzone przez organy podatkowe mogą zgłosić się do doradcy podatkowego, np. Michała Kaczmarskiego z biura Kognitariat z Warszawy. Pomoże on sprawdzić, czy ich racje są zasadne, a w przypadku stwierdzenia prawidłowości po stronie podatnika, pomóc mu w uzyskaniu sprawiedliwych decyzji. Zapraszamy także do korzystania z usług księgowo-podatkowych, których podejmuje się nasze biuro. Zapraszamy do siedziby na Starym Mieście, w dzielnicy Śródmieście (Warszawa). W prosty sposób można do nas dotrzeć m.in. z:

  • Woli,
  • Pragi,
  • Żoliborza,
  • Mokotowa.