Odwołania, skargi, apelacje
22.04.2009

SKO – Niższa opłata za wieczyste użytkowanie gruntu

Prezentujemy Państwu rozwiązaną na korzyść Klienta sprawę, dotyczącą wysokości stawki uiszczanej za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej. Nie została ona zwiększona, dzięki sporządzonemu odwołaniu, które opracował Michał Kaczmarski, pracownik biura Kognitariat z Warszawy.

Spór między naszym Klientem a burmistrzem Miasta Łeba dotyczył wysokości opłaty rocznej za 2009 rok, z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej w Łebie oraz zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania ww. nieruchomości gruntowej za lata 2005, 2006, 2007 i 2008 r.

Burmistrz Miasta Łeby żądał, aby Klient zapłacił zwiększoną tj. 3% stawkę, z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, za lata 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 r. Zdaniem Klienta i jego pełnomocnika – Michała Kaczmarskiego, pracownika naszego biura Kognitariat, stawka ta powinna wynosić 2%, z uwagi na art. 72 ust 3 pkt 4a ustawy o Gospodarce Nieruchomościami.

Złożone odwołania i wyjaśnienia skutkowały niekorzystnymi dla Klienta decyzjami Burmistrza Miasta Łeba. W związku z tym spór ten został przeniesiony do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Słupsku. Po zapoznaniu się z argumentacją Michała Kaczmarskiego, dnia 20 kwietnia 2009 roku, SKO wydało decyzję  (syg SKO/150/Sł/09) w pełni zgadzającą się ze stanowiskiem Klienta. Tym samym zostały unieważnione dwie poprzednie decyzje Burmistrza Miasta Łeba z dnia 24-12-2008 nr 7224/ZS/II/7/2008 oraz 7224/ZS/II/8/2008. Była to kolejna sprawa pracownika biura Kognitariat, rozwiązana pozytywnie, bez konieczności rozpoczynania postępowania w Sądzie Administracyjnym.

Biuro Kognitariat znajduje się w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście. Zajmuje się nie tylko sporządzaniem odwołań, skarg i apelacji, ale także szerokim zakresem usług z dziedziny księgowo-podatkowej. Zapraszamy osoby z sąsiadujących dzielnicy, takich jak:

  • Wola,
  • Praga,
  • Mokotów,
  • Żoliborz.

Każdy znajdzie w naszym biurze księgowo-podatkowym usługi o wysokim standardzie.