Aktualności
20.01.2016

Pamiętamy 20 stycznia ostatni termin na zmianę formy opodatkowania PIT

Z każdym nowym rokiem kalendarzowym, osoby fizyczne prowadzące własne działalności gospodarcze, mają możliwość zmiany dotychczasowej formy rozliczania się z podatku dochodowego (PIT) z Urzędem Skarbowym (US). Muszą tego dokonać na piśmie z powiadomieniem US.

O ile nie zawiadomimy w nieprzekraczalnym i nieprzywracanym terminie do dnia 20 stycznia każdego nowego roku kalendarzowego US, wówczas kontynuujemy nasze dotychczasowe rozliczenia podatkowe PIT z US. Oczywiście w przypadku gdy nie chcemy dokonywać żadnej zmiany w tym zakresie (PIT), nie musi o tym informować US.

Co do podatników rozpoczynających swoją przygodę z US pomiędzy dniem 01 a 20 stycznia, również mają oni możliwość zmiany do 20 stycznia, dokonanego przed tym dniem wyboru formy opodatkowania na dany rok. Dla tych którzy rozpoczną działalność gospodarcza w trakcie roku (po 20 stycznia), nie ma (co do zasady) możliwości zmiany dokonanego wyboru formy opodatkowania i należy ją kontynuować do końca roku kalendarzowego.

Przypominam że do rozliczeń własnego dochodu (PIT) z US możemy stosować:

 1. zasady ogólne (18% i 32%) –  opłaca się wybrać o ile będziemy uzyskiwać dochody w przedziale od 96 tys. zł do 190 tys. zł. Wszystko zależy od tego czy:
 2. będziemy dokonywać odliczenia od dochodu (np. darowizny – 6%)
 3. odliczenia od podatku (np. ulga rodzinna)
 4. wspólnego rozliczenia z małżonkiem.
 5. podatek liniowy 19%
 6. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (stawki to 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%), w zależności od rodzaju prowadzonej dzielności, z tym że niektóre z usług są wyłączone z możliwości ich świadczenia w tej formie.
 7. karta podatkowa – stawki stałe w zależności od rodzaju działalności (z tym że i tutaj są duże ograniczenia), dodatkowo stawki uzależnione są od liczby mieszkańców danej miejscowości).

Uzupełnienie

W uzupełnieniu wczorajszej informacji, co do konieczności zawiadamiania Urzędu Skarbowego (US) do dnia 20 stycznia 2016 r., o ewentualnej chęci zmiany naszego rozliczania podatku dochodowego (PIT) dodać jeszcze muszę dwie informacje.

 

 1. Jak wiadomo „od zawsze” było tak, że o ile otrzymujemy zaliczki to w podatku dochodowym nie generowały one nigdy dla nas przychodów w dacie ich otrzymania, tylko w dacie wykonania usługi, lub wydania towaru.Ustawodawca postanowił jednak to zmienić (jako wyjątek od zasady) i od 2015 r., i pozwala. ale tylko i wyłącznie osobom fizycznym które rejestrują obrót w działalności gospodarczej za pomocą kas rejestrujących, w sytuacji otrzymywania przez nich zaliczki, rozpoznać przychód podatkowy w dniu (miesiącu) jej otrzymania – pod warunkiem właśnie, że do 20 stycznia złożą oni pisemne zawiadomienie do US, że chcą skorzystać z tej formy wykazywania momentu rozpoznania przychodu a więc w dacie otrzymania zaliczki.O ile takie zawiadomienie było złożone po raz pierwszy w 2015 r., to do 20 stycznia 2016 r., jest czas na rezygnacje z tego trybu rozliczania zaliczek. O ile chcemy nadal w 2016 i kolejnych latach kontynuować rozliczanie jakie przyjęliśmy w 2015 r., to nie musimy nic robić w tym temacie.

  W przypadku podatników rozpoczynających w 2016 r., ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, musza oni (o ile oczywiście tego chcą), złożyć zawiadomienie pisemne o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

   

 2. Ostatnia informacja co do obowiązku zawiadamiana US do 20 stycznia 2016 r., dotyczy z kolei ryczałtowców, ale tylko takich którzy osiągają przychody w niewielkich rozmiarach 25 000 euro rocznie. Otóż tacy podatnicy, którzy wybrali formę opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanych i chcieli by rozliczać się w tym podatku kwartalnie a nie miesięcznie, mogą to uczynić o ile nie przekroczyli w poprzednim rok podatkowym (2015) pułapu przychodów 106 092,50 zł., (25 000 euro) i powiadomią do 20 stycznia Naczelnika US o takim sposobie rozliczania się z US