Podatek VAT
03.10.2013

Zmiany w VAT od 1 października 2013 – darowizna żywności

Zapoznaj się z najnowszymi przepisami dotyczącymi przekazywania żywności na cele charytatywne i możliwością odliczania podatku VAT z tego tytułu. Informacje na ten temat prezentuje Michał Kaczmarski, doradca podatkowy biura Kognitariat z Warszawy.

Od 2009 r. darowizny żywności, przy jednoczesnym zwolnieniu z podatku VAT, mogli dokonywać jedynie producenci żywności. Według nowych przepisów, obowiązujących od 1 października 2013 roku, krąg osób zwolnionych z podatku, w przypadku przekazywania żywności, znacząco się rozszerzył – mogą dokonywać tego wszystkie podmioty gospodarcze.

Każda firma zakupująca żywność przeznaczoną na darowiznę, nie musi naliczać podatku VAT od jej przekazania. Jednocześnie zachowuje prawo do odliczenia tego podatku, jakie przysługiwało firmie w momencie zakupu żywności. Aby skorzystać z tego prawa, muszą być spełnione jego podstawowe warunki:

  • należy dokonać darowizny żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego,
  • darowizna musi być dokonana wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę ww. organizację,
  • firma dokonująca darowizny zobowiązana jest posiadać dokumentację potwierdzającą powyższe.

Co warto zapamiętać – zwolnienie z podatku VAT od darowizny żywności nie obejmuje napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%.

Przypominamy – zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym zarówno CIT jak i PIT, wydatek na zakup produktów spożywczych a następnie ich przekazanie w formie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje, już od 2009 r., jest kosztem uzyskania przychodów. W ustawach tych nigdy bowiem nie było rozgraniczenia na producentów żywności i pozostałych podatników, tak jak to miało miejsce do 1 października 2013 w ustawie o VAT.

W przypadku problemów z interpretacją prawa podatkowego lub sposobem rozliczania działań takich, jak przekazanie darowizną żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego, warto zgłosić się do biura rachunkowego Kognitariat z Warszawy. Nasze doświadczone i wykwalifikowane księgowe oraz doradcy podatkowi udzielą wsparcia w każdej sytuacji związanej z działaniami księgowo-podatkowymi. Zapraszamy do siedziby na Starym Mieście (Śródmieście), zlokalizowanej w pobliżu dzielnic Warszawy, takich jak:

  • Praga,
  • Mokotów,
  • Wola,
  • Żoliborz.