Odwołania, skargi, apelacje
08.07.2009

PDOF – nieujawnione dochody

Prezentujemy wygranie sporu z urzędem skarbowym, którego przedmiotem był zarzut nieujawnienia dochodów oraz niezapłacenia w związku z tym należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzięki wyjaśnieniom i argumentacji stworzonej przez Michała Kaczmarskiego i Marzennę Kaczmarską – pracowników biura Kognitariat z Warszawy, sprawa została rozwiązana korzystnie dla naszego Klienta.

Na początku lutego, roku 2009, urząd skarbowy wszczął w firmie naszego Klienta postępowanie kontrolne, którego podstawą było podejrzenie o nieujawnionych dochodach w 2003 roku. W jej wyniku osoby kontrolujące wydały decyzję (postanowienie nr 1434/SU-UN/411/20A/BS/09), w której wskazano brak pokrycia kosztów wydatków w uzyskanych dochodach. Kwotę tę oszacowano na sumę 84.500 zł.

Warto wspomnieć, że w przypadku zarzutu o istnieniu nieujawnionych dochodów, jeśli przypuszczenia te są uprawomocnione, podatnik jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy w wysokości 75% sumy tych dochodów oraz naliczone odsetki podatkowe.

Wyjaśnienia, co do rzetelności firmy i prawidłowości wszystkich dochodów i ponoszonych wydatków, podjął się Michał Kaczmarski – specjalista od prawa podatkowego i gospodarczego, pracujący w biurze Kognitariat, który został pełnomocnikiem Klienta. Wsparcia merytorycznego udzielała mu Marzenna Kaczmarska – doradca podatkowy, także będąca pracownikiem naszego biura.

Po złożeniu odpowiednich odwołań, z rzeczową argumentacją, w dniu 8 lipca 2009 roku, Naczelnik Urzędu skarbowego Warszawa-Praga wydał decyzję podatkową (nr 1434/SU-UN/411/20D/BS/09), na mocy której postanowiono o umorzeniu postępowania podatkowego wszczętego w dniu 27-02-2009 r., w sprawie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 z tytułu opodatkowania, nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga w wydanej przedmiotowej decyzji, zgodził ze wszystkimi argumentami i wyjaśnieniami przedstawionymi w toku prowadzonego postępowania i nie widząc żadnych uchybień co do ich klasyfikowania, nie mógł postąpić inaczej, jak umorzyć wszczęte postępowanie.

Była to kolejna sprawa pracowników biura Kognitariat, która została rozstrzygnięta na korzyść Klienta, dzięki odpowiedniej argumentacji naszych pracowników. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i stale poszerzanej wiedzy mogą pomóc każdej osobie, mającej wątpliwości, co do prawa podatkowego i gospodarczego. Biuro księgowo-podatkowe Kognitariat ma swoją siedzibę w Warszawie, w Śródmieściu. Do skorzystania z jego usług zapraszamy osoby z wszystkich dzielnic, m.in.:

  • Pragi,
  • Mokotowa,
  • Woli,
  • Żoliborza.