Odwołania, skargi, apelacje
13.10.2006

PDOF – ulga budowlana

Przedstawiamy Państwu sprawę przyznania osobom fizycznym prawa do tzw. “dużej ulgi budowlanej”, które zostało odebrane naszym Klientom, a następnie ponownie przyznane. Było to możliwe dzięki odwołaniu, zawierającemu specjalnie przygotowaną argumentację, które stworzył i sporządził pracownik naszego biura Kognitariat z Warszawy, Michał Kaczmarski.

Klienci biura Kognitariat w roku 2001 skorzystali z prawa do tzw. “dużej ulgi budowlanej”, ponieważ spełnili wszystkie wymagania, związane z jej przyznaniem. W roku 2004 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie pozbawił naszych Klientów tego prawa, wydając decyzję (znak US./42/DP/-II/34110-220/2004), na mocy której stwierdzał, że nie istniały żadne podstawy do skorzystania z tej ulgi przez naszych Klientów. Tym samym zostali oni zmuszeni do zapłacenia zaległego podatku wraz z naliczonymi odsetkami.

Sprawa została ponownie skierowana do rozpatrzenia i ponownie otrzymała negatywną decyzję, wydaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie (znak US.42/DP-II/410/246/06).

W wyniku tego, nasze biuro zostało poproszone o pomoc. W imieniu Klientów Michał Kaczmarski – specjalista od prawa podatkowego i gospodarczego, sporządził odwołanie od dwóch ww. decyzji, wskazując właściwą interpretację prawa i podając rzeczowe argumenty, potwierdzające możliwość skorzystania z tzw. “dużej ulgi budowlanej” przez naszych Klientów.

W dniu 13 października 2006 roku, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał decyzję (znak 1401/BF-II/4117-588/RS/06), uchylającą w całości decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie, podtrzymującą błędnie wydaną decyzję z 2004 r. Osoba rozpatrująca odwołanie zgodziła się ze wszystkimi argumentami podanymi przez p. Michała Kaczmarskiego – sprawa została pozytywnie rozwiązana na korzyść małżeństwa, będącego naszymi Klientami. Otrzymali oni zwrot niesłusznie naliczonego i zapłaconego podatku wraz z odsetkami, liczonymi od 2002 roku.

Biuro Kognitariat z siedzibą w Warszawie zachęca do kontaktu wszystkie osoby, które mają podstawy do stwierdzenia, że stali się ofiarami niewłaściwie zinterpretowanego prawa podatkowego lub gospodarczego. Jak widać na podstawie ww. sprawy uzyskanie sprawiedliwych decyzji, możliwe jest nawet po kilkuletnim okresie czasu. Biuro Kognitariat i jego pracownicy pomagają w składaniu skutecznych odwołań, skarg, apelacji i nie tylko. Nasza siedziba znajduje się na Starym Mieście (Śródmieście), dzięki czemu łatwo do nas dotrzeć m.in. z:

  • Mokotowa,
  • Woli,
  • Żoliborza,
  • Pragi.