Odwołania, skargi, apelacje
24.03.2004

PDOF – Duża ulga budowlana, PIT-36

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawą zaskarżenia błędnej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, dotyczącej możliwości skorzystania z tzw. “dużej ulgi podatkowej”. O skierowanie sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wystąpił Michał Kaczmarski, pracownik biura Kognitariat z Warszawy. Wyrok sądu był korzystny dla Klienta naszego biura.

Dnia 24 marca 2004 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) wydał wyrok w sprawie (znak III SA 2043/02), którym uchylił w całości Decyzję Dyrektora Izy Skarbowej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2002 r (syg. FB/4117-135/ET/02/1951) oraz Decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Warszawa Śródmieście z dnia 20 grudnia 2001r (nr US 35-F03/823/39/201).

Skarga złożona do sądu dotyczyła możliwości skorzystania przez Klienta z tzw. “dużej ulgi podatkowej” za rok 2000. Zarówno Naczelnik Urzędu Skarbowej w Warszawie, jak i Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznali, że nasz Klient nie miał do niej prawa. Jako swoje uzasadnienie podawali, że nie został spełniony warunek zakupu lokalu w nowo wybudowanym lokalu. W ich interpretacji prawa, lokal zakupiony przez Klienta nie znajdował się w budynku nowo wybudowanym, a jedynie rozbudowanym, a przez to nie istniały podstawy do skorzystania z ulgi podatkowej w podatku dochodowym osób fizycznych.

Michał Kaczmarski, w imieniu Klienta, zaskarżył decyzję pracowników aparatu skarbowego, dokonując właściwej interpretacji prawa podatkowego i gospodarczego. Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się z obszerną i rzeczową argumentacją pracownika naszego biura i wydał wyrok korzystny dla naszego Klienta, jednocześnie uchylając negatywne decyzje organów podatkowych.

Jeśli Ty także uważasz, że pracownicy urzędów skarbowych dokonali błędnej interpretacji prawa i wydali decyzje niekorzystne dla Ciebie, możesz to zmienić. Zgłoś się do naszego biura księgowo-podatkowego Kognitariat. Swoją siedzibę mamy w Warszawie, w obrębie Starego Miasta. Oferujemy doradztwo podatkowe, pomoc w interpretowaniu prawa podatkowego oraz gospodarczego i nie tylko. Zapraszamy osoby z całej Warszawy, a szczególnie z najbliższych dzielnic, tj.:

  • Mokotowa,
  • Żoliborza,
  • Woli,
  • Pragi.