Odwołania, skargi, apelacje
11.05.2011

PDOF – ulga mieszkaniowa PIT-36

Pracownicy biura Kognitariat z Warszawy po raz kolejny, dzięki doskonałej znajomości prawa podatkowego, udowodnili w urzędzie skarbowym prawidłowe postępowanie podatkowego swojego Klienta. Sprawa dotyczyła złożonego zeznania podatkowego PIT-36.

W zeznaniu podatkowym naszego Klienta, za rok 2002 – PIT-36 stwierdzono nieprawidłowości. Zdaniem pracowników urzędu związane były one z poniesionymi wydatkami na remont mieszkania i zakup nieruchomości gruntowej. W związku z tym w dniu 25 kwietnia 2008 r, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany wszczął postępowanie podatkowe (znak 1432/I DG/410/67/08 art 20).

Specjalista od prawa podatkowego i gospodarczego, Michał Kaczmarski, podjął się próby rozwiązania tej sytuacji. Po przygotowaniu odpowiednich argumentów złożył wyjaśnienia dowodzące prawidłowej kwalifikacji wydatków przez naszego Klienta.

Po zapoznaniu się z wszystkimi argumentami i uzasadnieniami, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany uznał ich zasadność i odstąpił od wydania niekorzystnej dla Klienta decyzji.

Zeznania podatkowe to dokumenty, które musi wypełnić prawie każda osoba. Ich zawiłości w wielu przypadkach powodują konieczność składania różnorodnych wyjaśnień i uzupełnień. Osobom, którym zależy na prawidłowo uzupełnionych deklaracjach podatkowych polecamy korzystanie z usług księgowo-podatkowych naszego biura Kognitariat w Warszawie. Swoje działania kierujemy do wszystkich zainteresowanych, a szczególnie mieszkańców Warszawy, w tym dzielnic, takich jak:

  • Wola,
  • Praga,
  • Mokotów,
  • Żoliborz.