Porady podatkowe
10.01.2014

PIT-12 Oświadczenie pracownika

Złożenia deklaracji podatkowej PIT dla wielu osób jest stresującym zadaniem. Michał Kaczmarski, pełniący funkcję doradcy podatkowego w biurze Kognitariat w Warszawie przypomina o możliwości dokonania rozliczania rocznego przez pracodawcę. Podpowiada, kto może się o to ubiegać oraz jaki PIT musi przedłożyć.

W dniu 9 stycznia 2014 mija termin, w którym pracownik mógł złożyć oświadczenie na formularzu PIT-12, dzięki któremu zobowiązuje pracodawcę do rozliczenia za niego zeznania rocznego za 2013 r. Pracodawca musi przystać na złożony wniosek i rozliczyć pracownika na formularzu PIT-40.

Z możliwości tej nie mogą skorzystać pracownicy, którzy:

  • odliczają darowizny, korzystają z ulgi internetowej lub z ulg zlikwidowanych w poprzednich latach z zachowaniem praw nabytych (np. z ulgi odsetkowej),
  • korzystają ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem podatnik,
  • obliczając podatek należny, dokonali odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymali zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części) w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymali ten zwrot.

Pomimo złożeniu PIT-12 pracownik nadal ma możliwość indywidualnego rozliczenia się uzyskania w roku kalendarzowym dochodów, o ile były one inne opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W tym osobnym zeznaniu podatkowym pracownik może rozliczać:

1) dochody opodatkowane podatkiem zryczałtowanym (PIT-28 art. 30 i 30a u.p.d.o.f.),

2) dochody z kapitałów pieniężnych opodatkowane w ramach zeznania PIT-38 (art. 30b u.p.d.o.f.),

3) dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym (PIT-36L art. 30c u.p.d.o.f.),

4) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c u.p.d.o.f. (PIT-39 dochody określone w art. 30e u.p.d.o.f.).

Biuro księgowo-podatkowe Kognitariat z Warszawy zaprasza do kontaktu wszystkie osoby, które szukają pomocy w składaniu obowiązkowego zeznania rocznego. Nasze księgowe zaznajomione ze zmieniającym się prawem podatkowym i gospodarczym w sposób szybki, profesjonalny i dokładny dokonają rozliczeń każdego Klienta, z uwzględnieniem różnorodnych ulg, które przysługują danej osobie. Ponadto prowadzimy także sprawy księgowe i kadrowe firm, dla których także przeprowadzimy rozliczenia pracowników, jeśli zatrudnione w nich osoby wypełnią oświadczenie na PIT-12. Mieścimy się w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście (Stare Miasto) i obsługujemy osoby z całej Warszawy i okolic, w tym z:

  • Żoliborza,
  • Pragi,
  • Mokotowa,
  • Woli.