Odwołania, skargi, apelacje
22.06.2009

PDOF – koszty podatkowe (zakup paliwa, amortyzacja budynku itp.)

Przedstawiamy sprawę sporu między Klientem biura Kognitariat z Warszawy, a Urzędem Skarbowym Warszawa-Bielany, w której to pracownicy tego Urzędu zakwestionowali kwalifikację wydatków Klienta, jako koszty podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakwestionowana kwota to 454.093,54 zł. Sprawa została rozstrzygnięta na korzyść Klienta, po trzech latach analizowania dokumentów księgowych.

W 2006 r. zostały wszczęte dwie kontrole podatkowej za lata 2003 i 2004, w wyniku których to zakwestionowano w protokołach z kontroli (1432/KP/505-136/06 za 2004 r i 1432/KP/505-148/06 za 2003 r.), wydatki poniesione jako koszt podatkowy na łączną kwotę 454.093,54 zł. Tym samym osoby kontrolujące zarzuciły firmie nierzetelność prowadzenia ksiąg podatkowych.

Sporne wydatki poniesione przez naszego Klienta, to m.in.:

  • wydatki poniesione na zakup paliwa i części do samochodów będących środkiem trwałym, udokumentowane fakturami VAT na łączną kwotę 7.749,68 zł – na fakturach brakowało numerów rejestracyjnych, co według kontrolujących dyskwalifikowało dokument jako koszt podatkowy;
  • wydatki na zakup wyposażenia lokalu rozrywkowo-handlowo-gastronomicznego, które to wydatki nasze biuro rozliczyło bezpośrednio jako koszt podatkowy (towary), na łączną kwotę 144.493,91 zł – kontrolujący nie zgodzili się z taką kwalifikacją kosztów, uważając poniesione wydatki za zakup środków trwałych, gdzie koszt podatkowy rozliczany powinien być stopniowo, poprzez amortyzację;
  • koszt amortyzacji budynku mieszkalnego przeznaczonego na działalność gospodarczą w kwocie 264.779,20 zł – kontrolujący uznali, że koszt amortyzacji powinien być rozliczony w okresie 40-letnim, a nie tak jak zakwalifikowało to nasze biuro, w okresie 10-letnim;
  • koszt usług geodezyjnych oraz usług obsługi prawnej, o łącznej wysokości 37.070,75 zł – kontrolujący twierdzili, że wydatki te nie powinny stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Zarówno biuro Kognitariat, jak i nasz Klient nie zgadzali się z wymienionymi zarzutami. W związku z tym sporządzono odwołanie od decyzji kontroli podatkowych, w którym Michał Kaczmarski – ekspert od prawa podatkowego i gospodarczego, udzielił wyjaśnień co do właściwego i prawidłowego kwalifikowania poniesionych wydatków. Wystąpił on jako pełnomocnik podatnika.

W dniu 22 czerwca 2009 roku, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany wydał decyzję podatkową nr 1432/IDG/4110/429/2/09/AC, która w całości odpowiada naszemu stanowisku, co do kwalifikacji kosztów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodzono się ze wszystkimi złożonymi wyjaśnieniami i ostatecznie zakwestionowany został jedynie wydatek z 2003 r., na kwotę 104,14zł, co do którego biuro Kognitariat nie wnosiło zastrzeżeń, gdyż było to rzeczywiste przeoczenie.

Pracownicy biura księgowo-podatkowego Kognitariat z Warszawy posiadają dużą wiedzę z zakresu prawa podatkowego i nie tylko. Swoją pracę wykonują rzetelnie i potrafią udowodnić zasadność swoich racji. Z naszych usług może skorzystać każda osoba, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Wszystkie zlecenia wykonujemy w naszej siedzibie na Starym Mieście (dzielnica Śródmieście), ale do kontaktu zapraszamy osoby z całej Warszawy, a szczególnie z dzielnic:

  • Praga,
  • Żoliborz,
  • Mokotów,
  • Wola.