Porady podatkowe
29.10.2013

Zmiany podatkowe 2014 r – spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne

Od 2014 roku, poprzez wprowadzenie nowych nowelizacji ustaw, zmieniają się zasady opodatkowania spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. To, jak zmiany te wpłyną na sprawy księgowo-podatkowe takich firm, opowiada Michała Kaczmarski – specjalista od prawa podatkowego i gospodarczego biura Kognitariat z Warszawy. Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi, najnowszymi informacjami.

Jak prezentuje p. Michał Kaczmarski, od 2014 roku zrównają się zasady opodatkowania dochodu spółek komandytowych (SK) i spółek komandytowo-akcyjnych (SKA) z dochodami spółek kapitałowych, w zakresie dwufazowości opodatkowania, tzn.:

opodatkowanie rzeczywiście wypracowanego dochodu od udziałów w zyskach spółki,
opodatkowanie wypłaty z zysku w przypadku komplementariusza.

Wszystko to sprawia, że zarówno SK, jak i SKA tracą na swojej atrakcyjności podatkowej. Od roku 2014 jedyną spółką osobową prawa handlowego bez dwufazowego opodatkowania będzie spółka jawna oraz spółka z prawa gospodarczego – spółka cywilna.

Opodatkowanie akcjonariuszy w (SKA) i komandytariuszy (SK)

Nowelizację ustaw odczują także wspólnicy w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Od 1 stycznia 2014 r wspólnicy będący komandytariuszami w SK lub akcjonariuszami w SKA będą musieli płacić 19% podatku od wypłaconych im zysków (dywidend) oraz 19% podatku dochodowego, co wynika ze nowelizowanych przepisów ustaw podatkowych o CIT i PIT.

Jeśli komandytariuszem jest (będzie) spółka kapitałowa, to może ona zastosować zwolnienie podatku z wypłaconych jej zysków (czyli dywidend) – warunkiem jest spełnienie wymagań, obecnie zapisanych w ustawie o CIT dla spółek kapitałowych. Wymagania te to posiadanie minimum 10% udziału w kapitale zakładowym oraz utrzymanie tego udziału przez min. 2 lata. Tylko spełnienie tych warunków daje podstawy do zwolnienia podatkowego od wypłaconych dywidend.

Opodatkowanie komplementariusza w SK i SKA

Od 2014 roku komplementariusz zyska prawo do odliczenia od podatku naliczonego od wypłat z zysku kwoty podatku zapłaconego przez (SK) lub (SKA) od własnych dochodów, w części w jakiej zapłacony przez spółkę podatek, ekonomicznie obniża wypłacony mu zysk spółki. Tym samym będzie on liczył swój udział w zysku spółki (tak jak stanowi umowa spółki) i na tej podstawie wyliczy podatek dochodowy, z tym, że tak wyliczony podatek pomniejszy o kwotę podatku wyliczonego poprzez pomnożenie swojego procentowego udziału w zysku przez kwotę podatku zapłaconego przez SK lub SKA.

Na koniec warto zaznaczyć, że jeśli chodzi o podatników będących wspólnikami w SKA i SK o roku obrotowym innym, niż rok kalendarzowy, to mają oni możliwość korzystania z e starych zasad (tj. obowiązujących przed 1 stycznia 2014 r), do czasu zakończenia roku podatkowego, wg którego działają.

Biuro Kognitariat z siedzibą w Warszawie pomoże ustalić wszystkie zobowiązania i prawa członków m.in. spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych w świetle nowych, zmieniających się przepisów. Polecamy skorzystanie z naszych usług podatkowo-księgowych i powierzenie pracownikom naszego biura spraw związanych z podatkowymi i nie tylko kwestiami prowadzenia firmy. Znaleźć nas można na Starym Mieście (Śródmieście), w pobliżu dzielnic:

  • Żoliborz,
  • Mokotów,
  • Wola,
  • Praga.