AktualnościBez kategorii
24.01.2020

Podzielona płatności a zaliczki – cd.

Minister Finansów udzielił kolejnych wyjaśnień co do „mechanizmu podzielonej płatności”- MPP, znanej też jako „split payment”, tym razem w zakresie płatności zaliczkowych, na towary tak samo usługi znajdujące się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.  

Przypominam, że istnieje ustawowy obowiązek zapłaty w systemie „podzielonej płatności”, w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami, o ile transakcja dotyczy towarów lub usług wymienionych w załącznika nr 15 do ustawy o VAT, w sytuacji gdy ich wartości będą przekraczały kwotę 15 tys. zł (brutto).

Po wyjaśnieniach Min. Fin., „mechanizm podzielonej płatności”, nie będzie dotyczył wartości faktur zaliczkowych do kwoty 15 tys. zł brutto, na ww. towary, tak samo usługi a wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

O ile zatem faktura zaliczkowa będzie opiewała na kwotę do 15 tys. zł., (brutto) i dotyczyć będzie towarów lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, pomimo że będzie oznaczona taka faktura zaliczkowa, wskazaniem na „mechanizm podzielonej płatności”, to i tak nabywca, nie musi jej płacić w tym systemie pomimo, że łączna wartość zamawianych przez niego towarów czy usług, ostatecznie przekroczy kwotę 15 tys. zł. (brutto), a więc faktura końcowa do takiej transakcji zaliczkowej, będzie wskazywała łączną wyższą wartość transakcji niż 15 tys. zł (brutto).  

Przykład:

zamawiamy usługę budowlaną o wartości 20 tys. zł., (brutto), która przypomnę znajduje się w załączniku nr 15, z tym, że wykonawca oczekuje wpłaty zaliczki 15 tys. zł brutto i wystawia fakturę zaliczkową na tą kwotę.

O ile wykonawca na takiej fakturze wskaże, że płatność powinna być dokonana wg „mechanizmu podzielonej płatności”, to i tak podatnik (przedsiębiorca) nabywca, może zapłacić za ww. fakturę zaliczkową, bez zastosowania „mechanizmu podzielonej płatności” i nie naraża go to na jakiekolwiek konsekwencje podatkowe z tym związane.

O ile faktura końcowa od tego wykonawcy (z ww. przykładu) będzie na wartość 5 tys. zł brutto, wówczas wykonawca ma już obowiązek wskazać na fakturze końcowej dopisek o „podzielonej płatności”, a kupujący, musi zapłacić owe 5 tys. zł., w mechanizmie podzielonej płatności, również o ile wykonawca zapomniałby dopisać na tej fakturze wzmianki o „podzielonej płatności”.

Mamy zatem kolejny przykład legislacyjnej niechlujności. Jak zwykle bowiem podatnik musi polegać nie na przepisach podatkowych a na wyjaśnieniach Min. Fin, udzielanych po 23 dniach o obowiązywania znowelizowanych przepisów ustawy o VAT, które są w tej kwestii po prostu bublem prawnym, bo z nich nie jesteśmy w stanie jednoznacznie wskazać na sposób opodatkowania zaliczek w mechanizmie podzielonej płatności.