Porady podatkowe
20.02.2014

Powstanie obowiązku podatkowego- zasady ogólne w 2014

Michał Kaczmarski – doradca podatkowy biura Kognitariat z Warszawy przekazuje informacje ogłoszone w broszurze Ministerstwa Finansów na temat powstania momentu podatkowego. Jest to często kwestia dyskusyjna, dlatego warto zapoznać się z prezentowanymi wiadomościami.

Broszura ta została opublikowana w związku ze zmianami podatkowymi, które nastąpiły wraz z rozpoczęciem 2014 roku. Ministerstwo Finansów informuje, że ogólna zasada powstania momentu podatkowego łączy się z chwilą faktycznego wykonania usługi bądź dokonania dostawy towarów.

Wprowadzające w błąd mogą być dalsze informacje zawarte przez MF, z których wynika, że postanowienia umów cywilnoprawnych, określające, kiedy zdaniem stron nastąpiła dostawa lub wykonanie usługi, nie są rozstrzygające dla obowiązku podatkowego.

Analizując treść broszury MF można przedstawić taka sytuację: Firma, która rozpoznaje obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych, gdzie współpracujące strony ustaliły, że wykonanie usługi nastąpi po przekazaniu raportu (który to musi zostać zaakceptowany w ciągu tygodnia od momentu jego otrzymania) i to ten właśnie moment wg stron uznaje się, zgodnie z umową, za kompletne wykonanie usługi. Wedle słów MF ten moment powinien stanowić podstawę do rozliczenia wynagrodzenia oraz rozpoznania obowiązku podatkowego. Mimo logiczności takiego rozwiązania dla Ministerstwa Finansów nie ma to żadnego znaczenia.

Wnioski, jakie z tego płyną są takie, że od roku 2014 ustalenia między kontrahentami nie są już istotne z punktu widzenia rozliczeń VAT w przypadku większości wykonywanych usług, pomimo że dotychczasowa praktyka i orzecznictwo wskazuje zupełnie coś odwrotnego.

Zdaniem Michała Kaczmarskiego MF prawdopodobnie dokonało nadinterpretacji zasady ogólnej powstania obowiązku podatkowego w 2014 r. Jednakże do czasu bardziej jednoznacznych deklaracji ze strony MF zaleca się takie konstruowanie umów, w których wskazany będzie okres rozliczeniowy np. data rozpoczęcia usługi 2 styczeń 2014 – data wykonania usługi 2 luty 2014 r. itd. Wówczas obowiązek podatkowy powstaje w lutym, a nie w styczniu.

Moment powstawania obowiązku podatkowego często jest trudny do określenia – w przypadku wystąpienia takich problemów zapraszamy do biura księgowo-podatkowego Kognitariat w Warszawie. Grono naszych wykwalifikowanych pracowników dokładnie przeanalizuje zaistniałą sytuację i pomoże znaleźć rozwiązanie. Dodatkowo nasze księgowe zajmą się właściwym przeprowadzeniem rozliczeń finansowo-podatkowych osób fizycznych i prawnych. Zapraszamy do kontaktu z nasza siedzibą w Warszawie (Śródmieście – Stare Miasto). Z naszych usług mogą skorzystać wszyscy zainteresowani, w tym osoby z:

  • Żoliborza,
  • Pragi,
  • Mokotowa,
  • Woli.