Bez kategorii
01.07.2020

Pożyczka Płynnościowa z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)

W dniu dzisiejszym Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił kolejny nabór, ubiegania się o Pożyczkę Płynnościowa z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Jest to nieoprocentowana pożyczka przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (bez względu na branżę w której działają), którzy w wyniku padnemii COVID-19 mają m.in., zatory płatnicze.

  • Środki z tej pożyczki można przeznaczyć na finansowanie bieżących wydatków firmy, ale także zakup towarów handlowych, czy uregulowanie zobowiązań publiczno – prawnych. Okres finansowania może wynosić 6 lat. BGK przewiduje także karencję w spłacie nawet do 6 miesięcy jaki bak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę. Możliwość uzyskania więcej niż jednej pożyczki, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem dwóch instytucji:

Pierwszą z nich jest Lubelska Fundacja Rozwoju https://www.bgk.pl/typo3/  – obejmująca województwa: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, lubelskie, mazowieckie.

Drugą to Fundacja na rzecz rozwoju Polskiego Rolnictwa http://fdpa-funduszpozyczkowy.org.pl/nasza-oferta/region/mazowieckie/pozyczka_plynnosciowa/ i obejmie województwa: podlaskie, łódzkie, mazowieckie.

Zaleca się dokładnie przeanalizować oferty ww. instytucji, bo nieco się różnią co do warunków przyznania pożyczki z tym, że dotyczy to oczywiście beneficjentów z województw wymienionych w obu tych instytucjach (tj. woj. podlaskie i mazowieckie).

Aby móc się ubiegać o nieoprocentowaną pożyczkę należy spełnić podstawowe warunki:

  • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
  • na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.

Źródło informacji: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/pozyczki-plynnosciowe-poir/

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/pozyczki-plynnosciowe-poir/