Porady podatkowe
13.01.2014

Prowadzenie spraw spółki przez jej komplementariusza nie jest świadczeniem usług i nie podlega VAT

Michał Kaczmarski, pracownik biura Kognitariat z Warszawy, prezentuje Państwu wyrok WSA w sprawie świadczenia usług przez komplementariusza. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i wykorzystaniem ich w swoich prywatnych działaniach.

2 października 2013 roku WSA wydał wyrok (III SA/GI1403/13) w sporze pomiędzy podatnikiem (sp. z o.o.) a organem podatkowym. Sprawa dotyczyła świadczenia usług komplementariusza na rzecz spółki komandytowej i rozpatrzenie, czy usługa ta podlega ustawie o VAT.

WSA w wydanym wyroku stanął po stronie podatnika (będącego komplementariuszem w spółce komandytowej i SKA) i orzekł, że usługi przez niego świadczone nie podlegają ustawie o VAT.

Decyzję tę uzasadniono tym, że zgodnie z ustaleniami umowy spółki komandytowej (tak samo SKA), spółka z o.o., będąca komplementariuszem tych spółek, jest uprawniona do prowadzenia jej spraw oraz do miesięcznego wynagrodzenia z tego tytułu i jest ono wypłacane na podstawie uchwały wspólników podjętej na podstawie umowy. Wtedy to świadczenie komplementariusza na rzecz spółki komandytowej, tak samo SKA, tj. zarządzanie podmiotem gospodarczym, nie jest usługą i nie może podlegać ustawie  VAT.  Jest to sfera wewnętrznych relacji między spółką a jej wspólnikami.

Ponadto argumentowano, że odpowiedzialność za działania podejmowane przez komplementariusza w ramach prowadzenia spraw spółki, zawsze będzie ponosiła spółka, a nie komplementariusz. Ma on bowiem ustawowe prawo i obowiązek, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych,  prowadzenia spraw spółki i mieści się to w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z uczestnictwa w spółce i nie wykracza poza nie, przy tym czynności te nie są wykonywane w działalności gospodarczej.

Michał Kaczmarski jest doradcą podatkowym w biurze księgowo-podatkowym Kognitariat i specjalistą w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego. Informuje Państwa o najnowszych nowelizacjach ustaw, interpretacjach podatkowych i innych wiadomościach związanych z prowadzeniem firm, spółek, działalności oraz wszystkich spraw powiązanych z nimi. Zachęcamy do wizyty w naszej siedzibie w Śródmieściu (Warszawa – Stare Miasto), jeśli potrzebują Państwo konsultacji, pomocy lub usług wysoko wykwalifikowanych doradców podatkowych lub księgowych. Szczególnie miło zapraszamy mieszkańców najbliższych dzielnic, tj.

  • Mokotowa,
  • Żoliborza,
  • Woli,
  • Pragi.