AktualnościKomentarze
06.03.2017

Każda forma przechowywania dokumentów a więc i elektroniczna jest dopuszczalna

W kolejnej dobrej dla podatnika interpretacji indywidualnej z dnia 11 stycznia 2017 r, nr 3063-ILPP1-3.4512.159.2016.2. KM, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, potwierdził on dotychczasową linie interpretacyjną, że przepisy ustawy o VAT nie stanowią o formie, w jakiej dokumenty rozliczeniowe dla potrzeb podatku VAT mają być przechowywane (a więc faktury, listy przewozowe CMR itp.), tym samym, każda forma ich przechowywania jest dopuszczalna w tym w formie elektronicznej, i może to być również przechowywane na serwerze zagranicznego podmioty poza granicami Polski

Warunkiem koniecznym jednak możliwość potwierdzania (uprawdopodobniona) ich autentyczność, w sytuacji np. ich przedstawienia dla kontroli podatkowej, która co do zasady może odbywać się w okresie 5 lat (tj. do czasu upływu terminów przedawnienia).

Od siebie dodam, że nie dotyczy to tylko dokumentów dla podatku VAT, ale większości dokumentów związanych z działalnością gospodarczą podatnika – w końcu mamy XXI wiek.

Wyłączone z powyższego a wiec obecnie nie wolno nam przechowywać w formie elektronicznej dokumentów dotyczących przeniesienia praw majątkowych do nieruchomości (aktów notarialnych), powierzenia odpowiedzialności za składniki aktywów, znaczących umów i innych ważnych dokumentów określonych przez podatnika (lub kierownika jednostki).