Porady podatkowe
07.01.2014

Przedawniły się zobowiązania za rok podatkowy 2007!

Informujemy, że z dniem z nowym rokiem – 2014, nastąpiło przedawnienie zobowiązań podatkowych powstałych w roku 2007. W związku z tym Michał Kaczmarski – doradca podatkowy biura Kognitariat z Warszawy, prezentuje kiedy można mówić o przedawnieniu, a kiedy następuje przerwanie przedawnienia.

Jeśli organ podatkowy w roku 2014 uzyskałby informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach osoby fizycznej lub prawnej, które miały miejsce w roku 2007 bądź też chciałby przeprowadzić kontrolę podatkową za rok 2007 – to nie ma takiej możliwości, ponieważ wszystkie zobowiązania uległy przedawnieniu.

Przypominamy, że przedawnienie ulega zawieszeniu, jeśli:

  • do sądu administracyjnego została wniesiona skarga na decyzję dotyczącą tego zobowiązania;
  • wszczęto postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie jego popełnienia wiąże się z niewykonaniem zobowiązania podatkowego.

Jeśli okres wyjaśniania naszych spraw przedłuża się, to jednocześnie wydłuża się okres naszych przedawnień podatkowych.

Przedawnienie ulega przerwaniu, jeśli:

  • zostaje ogłoszona upadłość,
  • zastosowany zostanie środek egzekucyjny, o którym podatnik został wcześniej poinformowany.

W takich ww. przypadkach, zaistnienia zdarzenia przerwania biegu przedawnienia, termin przedawnienia liczy się na nowo od dnia następującego po zaistnieniu określonego ww. zdarzenia i nie uwzględnia się tu okresu który upłynął przed jego przerwaniem.

Zapraszamy do Kognitariat – biura księgowo-podatkowego w Warszawie, które oprócz usług rachunkowych świadczy także doradztwo podatkowe. Pomożemy Państwu w ustaleniu czy zobowiązania wobec organów podatkowych uległy przedawnieniu. Ponadto pomożemy w prowadzeniu księgowości firm, aby nie zaistniały żadne zaległe zobowiązania podatkowe. Jesteśmy otwarci na wszystkich Klientów z Warszawy i nie tylko – zachęcamy do kontaktu także mieszkańców dzielnic najbliższych Śródmieściu, gdzie znajduje się nasza siedziba:

  • Mokotowa,
  • Żoliborza,
  • Woli,
  • Pragi.