Aktualności
22.03.2018

31 marca upływa termin złożenia przez przedsiębiorców zeznania środowiskowego ale nie dla wszystkich!

Otrzymuje zapytania o obowiązek złożenia przez przedsiębiorcę zeznania środowiskowego w zakresie wartości zanieczyszczeń wprowadzanych (wytwarzanych) przez przedsiębiorcę.

Jest rzeczywiście tak, że do dnia 31 marca 2018 r., należy złożyć (tu uspakajam nie wszyscy przedsiębiorcy) do Urzędu Marszałkowskiego właściwego wg miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, zeznanie środowiskowe w zakresie wartości zanieczyszczeń wprowadzanych (wytwarzanych) przez przedsiębiorcę.

Nie jest tak, jak straszy się w niektórych publikacjach, że każdy przedsiębiorca który posiada samochód osobowy a więc wprowadza gazy do atmosfery, musi składać w ww. terminie sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego.

Otóż przedsiębiorca który wykaże, że wprowadzane (wytwarzane) przez niego zanieczyszczenia nie przekraczają kwotowo wartości 100 zł rocznie dla danego jednego rodzaju wykazów szczegółowych (tj. gazów lub pyłów, poboru wód, wprowadzanych ścieków czy składowanych odpadów) nie musi składać sprawozdania ani dokonywać opłat środowiskowych. Nie będą podawał jak to się liczy tylko wyjaśnię na dwóch przykładach

Przykład 1

O ile mamy samochód osobowy rok produkcji po dniu 30.06.2006 r., (co do zasady spełniający normy Euro4), aby przekroczyć wartość 100 zł, (mieć obowiązek złożenia sprawozdania), przedsiębiorca powinien zużyć w ciągu roku ok. 17 tys. litrów paliwa a więc przejechać rocznie ok 170 tys. km przy zużyciu 10l/100 km. Dotyczy to zarówno benzyny jak i oleju napędowego (przybliżone wartości). Dla samochodów spełniających normy Euro5 będzie to ok.20 tys. litrów paliwa (200 tys. km)

Przykład 2

Samochód osobowy rok produkcji od 01-10-1993 do 30-06-1997 (co do zasady spełniający normy Euro1), aby przekroczyć wartość 100 zł, (mieć obowiązek złożenia sprawozdania), przedsiębiorca powinien zużyć w ciągu roku ok. 3,5 tys. l. paliwa a więc przejechać rocznie ok 35 tys. km., przy zużyciu 10l/100 km. Dotyczy to benzyny a w przypadku oleju napędowego 8 tys. litrów paliwa (80 tys. km)

Tylko zatem grupa przedsiębiorców mająca flotę samochodów po spełnieniu ww. warunku, będzie mieć obowiązek złożenia do dnia 31 marca 2018 r. sprawozdania środowiskowego.

Z kolei przedsiębiorca, który przekroczy ww. normy kwotowe wprowadzanych zanieczyszczeń ponad 100 zł., ale nie więcej niż 800 zł., dla danego ww. rodzaju wykazów szczegółowych, musi złożyć co prawda sprawozdanie w odpowiednim Urzędzie Marszałkowskim, ale nie musi płaci żadnej opłaty środowiskowej z tego tytułu.

Tylko przedsiębiorca który przekroczy normy kwotowe wprowadzanych zanieczyszczeń ponad 800 zł., jest zobowiązany oprócz złożenia sprawozdania wpłacić odpowiednią opłatę środowiskową.

Dodam, że przepisy ustaw przewidują, ale tylko w przypadku gdy zaistniał obowiązek składania sprawozdań a przedsiębiorca go nie dopełnił, tak samo nie uiścił opłaty środowiskowej, kary za niedopełnienie ww. obowiązku w postaci np. utraty prawa uzyskania dotacji lub (w określonych przypadkach) żądanie jej zwrotu, kary administracyjne, zapłata zaległości do pięciu lat wstecz wraz z odsetkami. Złożenie zeznania po terminie należy dokonywać z tzw. czynnym żalem, a wówczas nie będą mogły być nakładane kary.

Jednak wskazałem wyżej, będzie to w rzeczywistości dotyczyć określonej grupy przedsiębiorców, którzy dysponują dużą flotą samochodów, są producentami itp., oraz nie wywiążą się z nałożonych nań obowiązków.

Współpracujemy od wielu lat z podmiotem, który może zająć się kwestią wypełniania zeznań środowiskowych. O ile zatem taka konieczność wystąpi proszę zwrotną informacje w tym zakresie. W przypadku pytań pozostaję do państwa dyspozycji.