Aktualności
14.09.2017

Od 5 września 2017 r. przedsiębiorcy mają obowiązek opłacać składkę na FGŚP za zatrudnianych członków rodziny

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zatrudniające w swojej firmie członków własnej rodziny, na mocy nowych przepisów są zobowiązane do opłacania składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych FGŚP także za te osoby, których dotychczas to obciążenie nie dotyczyło. Składka na FGŚP za te osoby będzie ustalana na ogólnych zasadach, w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.